Formuláře, dokumenty, odkazy

Vnitřní řád SPC

Formuláře SPC

Formuláře IVP

Formuláře vyhodnocení PO

Dotazníky pro pedagogy před vyšetřením dítěte, žáka

Dotazník pro školu – k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Činnost speciálně pedagogických center upravuje:

    • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
    • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
    • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Je zaručena ochrana dat a informací klientů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a současně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v účinném znění)

Kontakty na odborné pracovníky zabývající se nejen problematikou PAS najdete zde.

Další webové stránky, které se týkají problematiky školství a inkluze: