Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín je jediným zařízením tohoto typu na Zlínsku

Zajisťujeme:

Součástí školy je i SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM, které zajišťuje péči u dětí s tělesným a kombinovaným postižením a u dětí s poruchami autistického spektra v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.