Nabídka pro pedagogy

METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA

  • Odborné konzultace s pedagogickými pracovníky v terénu (MŠ, MŠ speciální, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ, VOŠ, stacionáře, atd.) nebo ambulantně v SPC.
  • Nastavení konkrétních podpůrných opatření realizovaných při vzdělávání žáka, které jsou nutné pro úspěšné zvládnutí školní docházky.
  • Metodická činnost pro pedagogické pracovníky (například podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, využití metodiky strukturovaného učení při výuce, úpravy v organizaci vzdělávání, úprava prostředí, využívání speciálních vyučovacích pomůcek, atd.).
  • Semináře pro pedagogické pracovníky – vzdělávání dětí a žáků s PAS
  • Semináře pro pedagogické pracovníky – vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením (včetně chronických onemocnění – např. diabetes, epilepsie, onkologické diagnózy aj.)
  • Pracovní setkání pro pedagogické pracovníky na různá témata (např. hodnocení žáků s LMR, vzdělávání dětí a žáků s PAS apod.)

Konkrétní termíny nabídky pracovních setkání a seminářů naleznete na webu SPC v aktualitách. 

Pozn. Kurzy, semináře a setkání  jsou určeny pouze pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s klienty SPC Zlín, Středová.