Nabídka pro klienty

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ – mladší klienti

 • skupinová činnost s dětmi ve věku od 8 do 12 let s poruchami autistického se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ – starší klienti

 • skupinová činnost s dětmi ve věku od 14 do 18 let s poruchami autistického se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

RODIČOVSKÉ SKUPINY – setkání rodičů klientů s PAS

 • rodiče si mohou sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem

RODIČOVSKÉ SKUPINY – setkání rodičů klientů s těžkým a kombinovaným postižením

 • rodiče si mohou sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, INTERVENCE A DALŠÍ SLUŽBY

 • psychologické intervence s prvky rodinné terapie
 • nácvik alternativní komunikace metodou VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) pro děti s autismem nebo děti s výraznými obtížemi ve verbální komunikaci
 • individuální nácviky sociálních a komunikačních dovedností
 • předškolní příprava dětí s různým typem postižení před nástupem do ZŠ
 • zaškolení v metodice strukturovaného učení
 • logopedická péče, orofaciální stimulace, rozvoj řečových schopností, fonematického sluchu
 • individuální speciálně pedagogická péče pro děti s poruchami učení se zaměřením na rozvoj oslabených oblastí
 • sociálně právní poradenství
 • poradenství k volbě vzdělávací cesty (kariérové poradenství)
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro potřeby správních rozhodnutí o zařazení do systému vzdělávání a pro potřeby dalších správních řízení (např. pro účely posudkové komise v resortu MPSV, doporučení doprovodu do lázní), vydávání posudků pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ i maturitní zkoušky pro klienty se zdravotním postižením
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • zapůjčování odborné literatury, kompenzačních a didaktických pomůcek