Posted by: | Posted on: Březen 30, 2014

Otevíráme školu 3.6.2020

Osobní údaje uvedené v „Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ jsou zpracovávány na právní základě zpracování podle čl. 6 odst 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30.4.2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Krásný Den matek přejeme

Důležité upozornění !

Vážení rodiče, na základě Metodiky z MŠMT se speciální školy našeho typu už do 30.6.2020 bohužel neotevřou (dokument MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020„).
V případě jakýchkoliv změn Vás budeme okamžitě informovat.
S přáním všeho dobrého a hlavně zdraví
PaedDr. Věra Dernie

Veselé Velikonoce

Informace k zápisu do školy

Žádost o přijetí k povinné školní docházce ke stažení zde

Žádost o odklad školní docházky ke stažení zdeŽádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Pokud rodič má zájem čerpat ošetřovné na své dítě z důvodu uzavření školy použije formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“. Případně při střídání péče formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy- střídání při převzetí péče“. Část A vyplní a potvrdí škola, část B vyplní zaměstnanec a předá neprodleně svému zaměstnavateli. Potvrzení si můžete vyřídit v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě
(577 142 747 popř. 604 122 257).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy_střídání při převzetí péče
Karanténa_a_ošetřovné

Provoz SPC v době karantény

Vážení klienti,

s ohledem na současnou situaci spojenou s nařízením karantény z důvodu pandemie viru COVID-19 je provoz SPC omezen. V případě urgentních dotazů, prosím, kontaktujte konkrétní pracovníky emailem, popř. vedoucí SPC, a to formou emailu, nebo telefonicky (+ 420 739 056 942).

Rádi bychom Vás i navzdory současné situaci ujistili, že péči o naše klienty se, i když odlišnou formou, věnujeme.

Obnovení běžného provozu SPC bude dále záviset na nařízení Vlády ČR.

Tým SPC Zlín, Středová  

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ !

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma. Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena a Vašim dětem bude po návratu do školy umožněno doplnění učiva tak, aby na konci školního roku z tohoto důvodu nehrozilo neklasifikování. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne 6. března 2020.
V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, nejpozději do neděle 8. března 2020 na moji mailovou adresu skola@skola-spc.cz nebo telefon 604 122 257.
Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

PaedDr. Věra Dernie, ředitelka školy

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE


OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/khszk_letak_covid_28_2.pdf


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pozvánka k setkání podpůrné skupiny rodičů a sdílení zkušeností s problematikou ADHD

Vyjádření školy

Ovoce a zelenina do škol

Pozvánka do kroužku
Mladý technik – modelář

Naše škola se účastní projektu RecykoHraní

Zjistit více…