Úvodní strana

Posted by: | Posted on: Březen 30, 2014

Aktuální informace

Vážení rodiče,
vzhledem k závažnosti vývoje onemocnění COVID-19 v naší republice Vám dávám ke zvážení, zda nebude lepší nechat Vaše děti doma. Všichni naši pracovníci dodržují nastavená hygienická pravidla, ale na druhou stranu se všichni pohybují v obchodě, MHD apod. Máme obavu, že případné onemocnění našich žáků by mělo pro ně vážné následky.

Škola nadále funguje, pokud byste chtěli děti nechat doma, prosím o nahlášení do 8:00 třídnímu učiteli či na mobil 604 122 257.

Přeji všem zdraví a ať tuto nepříznivou dobu zdárně přečkáme.

PaedDr. Věra Dernie
ředitelka školy

Aktuální informace

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 se provoz naší školy nemění a je stejný jako doposud.


Na základě krizového opatření vlády z dne 8.10.2020 se upravuje provoz škol. V souladu s tímto opatřením je naše škola ve stejném (každodenním) režimu jako doposud. Střídání žáků 2. stupně základní školy při prezenční výuce ve škole a distanční výuce doma po týdnu se žáků naší školy netýká.
– školní družina je nadále v provozu
– je zakázána plavecká výuka
– pokračuje zákaz zpěvu
– pokračuje zákaz sportovních aktivit v tělesné výchově pro žáky 2. stupně

Od 26.10. do 27.10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy ve škole. Žáci tedy půjdou v říjnu naposled do školy v pátek 23.10. a do školy by měli nastoupit v pondělí 2. listopadu.

O případných nových skutečnostech Vás budeme informovat.

Vedení školy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče, v pátek, dne 25.9.2020 NEUDĚLUJI v naší škole ředitelské volno. Provoz školy i ŠD bude v tento den normální.

PaedDr. Věra Dernie
ředitelka školy

Nošení roušek

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje od čtvrtka 10. 9. 2020 nošení roušek.

Od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ve vnitřních prostorech staveb a v hromadných dopravních prostředcích nošení ochranných prostředků úst a nosu (roušky).

Rodiče, klienti SPC i všechny další osoby vstupující do prostor základní školy mají povinnost mít ústa a nos zakryty rouškou.

Na žáky v naší základní škole a zaměstnance školy se tato povinnost nevztahuje.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování tohoto nařízení.

Informace pro rodiče

Školní rok 2020/2021 začíná v naší škole v úterý 1.9.2020 v 8 hodin.
Ve škole na Středové se sejdou rodiče s třídními učiteli na jednotlivých třídách (odpadá tradiční společné setkání). Rodiče žáků na Nivách se setkají ve svých třídách na Nivách (6. třída a přípravný stupeň). Tyto schůzky pro rodiče budou informativní (cca. 1 hodina)*
Vstup dospělým do tříd bude dovolen pouze v rouškách. 
Řádná výuka bude zahájena (včetně školní družiny a stravování) ve středu 2.9.2020.

* Zde se rodiče dozví také veškeré informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních v souvislosti COVID-19.

Vedení školy

Změna ceny stravného

Otevíráme školu 3.6.2020

Osobní údaje uvedené v „Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ jsou zpracovávány na právní základě zpracování podle čl. 6 odst 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30.4.2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Krásný Den matek přejeme

Důležité upozornění !

Vážení rodiče, na základě Metodiky z MŠMT se speciální školy našeho typu už do 30.6.2020 bohužel neotevřou (dokument MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020„).
V případě jakýchkoliv změn Vás budeme okamžitě informovat.
S přáním všeho dobrého a hlavně zdraví
PaedDr. Věra Dernie

Veselé Velikonoce

Informace k zápisu do školy

Žádost o přijetí k povinné školní docházce ke stažení zde

Žádost o odklad školní docházky ke stažení zdeŽádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Pokud rodič má zájem čerpat ošetřovné na své dítě z důvodu uzavření školy použije formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“. Případně při střídání péče formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy- střídání při převzetí péče“. Část A vyplní a potvrdí škola, část B vyplní zaměstnanec a předá neprodleně svému zaměstnavateli. Potvrzení si můžete vyřídit v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě
(577 142 747 popř. 604 122 257).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy_střídání při převzetí péče
Karanténa_a_ošetřovné

Provoz SPC v době karantény

Vážení klienti,

s ohledem na současnou situaci spojenou s nařízením karantény z důvodu pandemie viru COVID-19 je provoz SPC omezen. V případě urgentních dotazů, prosím, kontaktujte konkrétní pracovníky emailem, popř. vedoucí SPC, a to formou emailu, nebo telefonicky (+ 420 739 056 942).

Rádi bychom Vás i navzdory současné situaci ujistili, že péči o naše klienty se, i když odlišnou formou, věnujeme.

Obnovení běžného provozu SPC bude dále záviset na nařízení Vlády ČR.

Tým SPC Zlín, Středová  

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ !

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma. Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena a Vašim dětem bude po návratu do školy umožněno doplnění učiva tak, aby na konci školního roku z tohoto důvodu nehrozilo neklasifikování. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne 6. března 2020.
V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, nejpozději do neděle 8. března 2020 na moji mailovou adresu skola@skola-spc.cz nebo telefon 604 122 257.
Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

PaedDr. Věra Dernie, ředitelka školy

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE


OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/khszk_letak_covid_28_2.pdf


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pozvánka k setkání podpůrné skupiny rodičů a sdílení zkušeností s problematikou ADHD

Vyjádření školy

Ovoce a zelenina do škol

Pozvánka do kroužku
Mladý technik – modelář

Naše škola se účastní projektu RecykoHraní

Zjistit více…