Vítáme Vás …

Posted by: | Posted on: Březen 30, 2014

Základní škola Zlín, Středová je jediným zařízením tohoto typu na Zlínsku

Zajisťujeme:

  • vzdělání dětí s kombinovaným postižením (mentální v kombinaci s tělesným, smyslovým nebo poruchami autistického spektra)
  • aplikaci nejnovějších metod vyučování (arterapie, ergoterapie, snoezelen, apod.)
  • individuální přístup odborníků

Součástí školy je i SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM, které zajišťuje péči u dětí s tělesným a kombinovaným postižením a u dětí s poruchami autistického spektra v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.