Školská rada

Školská rada je zřízena ve škole od 1.1. 2006.

Volby do ŠR probíhají 1x za 3 roky. ŠR má 3 členy .

Členové ŠR od 1.9. 2022:

  • 1. Zástupce z řady pedagogů:

Mgr. Bc. Michal Hutěčka, statutární zástupce školy, zvolen předsedou ŠR na toto funkční období

  • 2. Zástupce z řady rodičů:

paní Jana Havlíčková, maminka žáka Richarda Pinera, který je žákem 6. ročníku naší školy

paní Alena Chludilová

  • 3. Zástupce za zřizovatele:

Na zasedáních Školské rady bývá vždy přítomna i paní ředitelka.

Program zasedání: schválení Školských vzdělávacích programů, školního řádu , změn v ŠVP, zhodnocení práce školy, seznámení s výroční zprávou školy, financování školy, informace o personálních otázkách, informace o provozu školy, informace o chystaných projektech, aktuální problematika školy