Logopedie

Komunikace prostřednictvím jednorázových či sekvenčních komunikátorů
(Bigmack, Step by Step)

Při logopedické intervenci u dětí s kombinovaným postižením používáme také jednorázové a sekvenční komunikátory. Ty nám umožní nahrávat jeden či více vzkazů. Děti se tak pomocí těchto komunikátorů učí vyjádřit svou prosbu, přání, sdělení, přednést narozeninové přání, říkanku či básničku. Starším dětem komunikátory pomáhají vyjmenovávat dny v týdnu, říci číselnou řadu, nebo abecedu. Nápadů, jak komunikátor využít, je spousta. Práci s komunikátorem doplňujeme obrázky, fotografiemi či Piktogramy. Písničky a říkadla si vybíráme pomocí obrázkových knížek a zpěvníků.

Jednovzkazový kumunikátor

umožňuje nahrání jednoho vzkazu o délce 75 vteřin, možné je zesílení hlasitosti a výběr barevných krytů s průhledným vrchním krytem. Pod tento kryt se mohou vkládat obrázky, fotografie, symboly VOKS či Piktogramy.

Sekvenční komunikátor

umožňuje nahrávání více vzkazů za sebou. Postupným tisknutím se vyvolá pokračování vzkazů, cca. 75 sec nahrávacího času. Pod průhledný kryt se mohou vkládat obrázky, fotografie, symboly VOKS či Piktogramy.

Komunikační systém – VOKS
(výměnný obrázková komunikační systém)

CÍL VOKSu:
nabytí funkčních komunikačních dovedností, učíme klienty jak komunikovat. Hlavní význam metody VOKS je v tom, že vede klienty k nezávislosti (klient se učí sdělovat svá vlastní přání a potřeby, není odkázán pouze na mnohdy neuspokojující nabídky ze strany druhé osoby a často se výrazně snižují pocity frustrace-strádání s mnohdy agresivními projevy). Nácvik komunikačních dovedností (metoda VOKS) se realizuje v běžných životních situacích, jejichž součástí je i proces vzdělávání.

PRO KTEROU SKUPINU JE SYSTÉM URČEN:
pro všechny, kteří mají výrazné problémy s dorozumíváním, (klienti s PAS, ale také klienti jiných diagnóz např. s DMO, těžké formy dysfázie aj.). Věkově je systém téměř neomezen, stěžejní je spolupráce klienta, jeho zákonných zástupců (alespoň jeden z rodičů) a pedagogů.

PODMÍNKY K ZAŘAZENÍ KLIENTA
PRO METODU VOKS:

Spolupráce rodičů, (ideální je spolupráce celé rodiny, minimální je alespoň s jedním rodičem)

Pravidelné schůzky rodičů s lektorkami VOKSu v SPC (u prvních lekcí schůzky časté – cca 1x týdně, u dalších lekcí jsou setkání méně častá). Předmětem schůzek je postupné zaškolování a seznamování s metodou a instruktáž k přípravě materiálů.

Spoluúčast (asistence) rodiče při zácviku nových dovedností u dítěte

Každodenní procvičování jednotlivých dovedností (zpočátku cca až 30 x / 1 den, je-li dítě v ten den ve škole, část nácviku připadá na pedagogy)

Začleňování komunikačního systému do běžného režimu dne (za podpory lektorek VOKSu)

Zajištění potřebného materiálu (na náklady rodiče): šanon s kroužkovou vazbou – pákový pořadač vel. A4, kroužkový blok vel. A4, barevné papíry, samolepící suché zipy, laminovací fólie, laminovací stroj, v některých případech kartonový papír, piktogramy-komunikační symboly pro VOKS (obrázky jsou k dispozici v SPC) a nákup oblíbených pochutin či poskytnutí oblíbených předmětů (hraček, předmětů…) – dle dohody s lektorkami

Komunikace prostřednictvím jednorázových či sekvenčních komunikátorů (Bigmack, Step by Step)

Při logopedické intervenci u dětí s kombinovaným postižením používáme také jednorázové a sekvenční komunikátory. Ty nám umožní nahrávat jeden či více vzkazů. Děti se tak pomocí těchto komunikátorů učí vyjádřit svou prosbu, přání, sdělení, přednést narozeninové přání, říkanku či básničku. Starším dětem komunikátory pomáhají vyjmenovávat dny v týdnu, říci číselnou řadu, nebo abecedu. Nápadů, jak komunikátor využít, je spousta. Práci s komunikátorem doplňujeme obrázky, fotografiemi či Piktogramy. Písničky a říkadla si vybíráme pomocí obrázkových knížek a zpěvníků.

Jednovzkazový kumunikátor – umožňuje nahrání jednoho vzkazu o délce 75 vteřin, možné je zesílení hlasitosti a výběr barevných krytů s průhledným vrchním krytem. Pod tento kryt se mohou vkládat obrázky, fotografie, symboly VOKS či Piktogramy.

Sekvenční komunikátor – umožňuje nahrávání více vzkazů za sebou. Postupným tisknutím se vyvolá pokračování vzkazů, cca. 75 sec nahrávacího času. Pod průhledný kryt se mohou vkládat obrázky, fotografie, symboly VOKS či Piktogramy.

 

Komunikační systém – VOKS (výměnný obrázková komunikační systém)

CÍL VOKSu: nabytí funkčních komunikačních dovedností, učíme klienty jak komunikovat. Hlavní význam metody VOKS je v tom, že vede klienty k nezávislosti (klient se učí sdělovat svá vlastní přání a potřeby, není odkázán pouze na mnohdy neuspokojující nabídky ze strany druhé osoby a často se výrazně snižují pocity frustrace-strádání s mnohdy agresivními projevy). Nácvik komunikačních dovedností (metoda VOKS) se realizuje v běžných životních situacích, jejichž součástí je i proces vzdělávání.

PRO KTEROU SKUPINU JE SYSTÉM URČEN: pro všechny, kteří mají výrazné problémy s dorozumíváním, (klienti s PAS, ale také klienti jiných diagnóz např. s DMO, těžké formy dysfázie aj.). Věkově je systém téměř neomezen, stěžejní je spolupráce klienta, jeho zákonných zástupců (alespoň jeden z rodičů) a pedagogů.

PODMÍNKY K ZAŘAZENÍ KLIENTA PRO METODU VOKS:

  • Spolupráce rodičů, (ideální je spolupráce celé rodiny, minimální je alespoň s jedním rodičem)
  • Pravidelné schůzky rodičů s lektorkami VOKSu v SPC (u prvních lekcí schůzky časté – cca 1x týdně, u dalších lekcí jsou setkání méně častá). Předmětem schůzek je postupné zaškolování a seznamování s metodou a instruktáž k přípravě materiálů.
  • Spoluúčast (asistence) rodiče při zácviku nových dovedností u dítěte
  • Každodenní procvičování jednotlivých dovedností (zpočátku cca až 30 x / 1 den, je-li dítě v ten den ve škole, část nácviku připadá na pedagogy)
  • Začleňování komunikačního systému do běžného režimu dne (za podpory lektorek VOKSu)
  • Zajištění potřebného materiálu (na náklady rodiče): šanon s kroužkovou vazbou – pákový pořadač vel. A4, kroužkový blok vel. A4, barevné papíry, samolepící suché zipy, laminovací fólie, laminovací stroj, v některých případech kartonový papír, piktogramy-komunikační symboly pro VOKS (obrázky jsou k dispozici v SPC) a nákup oblíbených pochutin či poskytnutí oblíbených předmětů (hraček, předmětů…) – dle dohody s lektorkami