Speciálně pedagogické centrum

Kdo jsme?

Jsme tým speciálních pedagogů a psychologů a naše práce nás baví. Každý z nás vychází z vlastních zkušeností, odborných znalostí a nadšení pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klienty a jejich rodiče bereme jako partnery, se kterými se podílíme na průběhu výchovy a vzdělávání jejich dětí a snažíme se tak najít optimální řešení při jejich náročné cestě nejen za vzděláváním.

Naše pomoc je zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na všech typech škol a nabízíme poradenství všem, kdo pečují a vzdělávají tyto děti.

Kdo jsou naši klienti?

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami vzniklými na podkladě souběžného postižení více vadami, tělesného postižení a poruch autistického spektra.

Co poskytujeme?

Služby, které zajišťujeme, jsou z oblasti psychologické, speciálně – pedagogické a sociální, jsou poskytovány bezplatně a diskrétně, řídíme se dle zákona o GDPR.

Zaměřujeme se na speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, poradenskou činnost a kvalifikované zařazování klientů s SVP do odpovídajícího typu vzdělávání.

Z čeho vycházíme při naší práci?

– zákon č- 561/2004 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
– vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Principy naší práce vycházejí z hledání optimálních řešení, které mají smysl, citlivého přístupu k jedinečnosti každého našeho klienta a sdílením našich odborných zkušeností.

Kde a jak pracujeme?

Svou činnost vykonáváme ambulantně na pracovištích centra ve Zlíně a Uherském Hradišti, návštěvami ve školách, školských zařízeních a případně v rodinách.