Kontakty

Adresa školy

Základní škola Zlín, Středová
Středová 4694
Zlín – Jižní Svahy 760 05

Email: skola@skola-spc.cz

ID datové schránky: 9igx8sb

Číslo účtu: 1466590297/0100


Kancelář školy – omlouvání žáků

Telefon: 577 142 747


Kontaktní telefon SPC

Telefon: 577 241 256


INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE – www.zkola.cz


Ředitelka školy

PaedDr. Věra Dernie

telefon:

604 122 257

e-mail:

dernie@skola-spc.cz

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Michal Hutěčka

telefon:

731 693 173

e-mail:

hutecka@skola-spc.cz

Ředitelka SPC

PaedDr. Věra Dernie

telefon:

604 122 257

e-mail:

dernie@skola-spc.cz

Vedoucí SPC

Mgr. et Mgr. Monika Augustinová

telefon:

739 056 942

e-mail:

augustinova@skola-spc.cz

Samostatná referentka

Markéta Machů

e-mail:

machu@skola-spc.cz

Metodik a koordinátor ICT

Mgr. Bc. Michal Hutěčka

e-mail:

hutecka@skola-spc.cz

Webmaster

Mgr. Bc. Michal Hutěčka

e-mail:

hutecka@skola-spc.cz

Metodik prevence

Mgr. Zuzana Štěpánková

e-mail:

stepankova@skola-spc.cz

Výchovný poradce

Mgr. Pavla Fojtů

e-mail:

fojtu@skola-spc.cz

Konzultační hodiny každý čtvrtek 12:30 – 13:30
(možno domluvit i individuálně jiný čas)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

e-mail:

poverenec.oou@skola-spc.cz

Třídní učitelé

Mgr. Milana Zálešáková

e-mail:

zalesakova@skola-spc.cz

Mgr. Zuzana Štěpánková

e-mail:

stepankova@skola-spc.cz

Mgr. Pavla Fojtů

e-mail:

fojtu@skola-spc.cz

Mgr. Hana Horáková

e-mail:

horakova@skola-spc.cz

Mgr. Dagmar Škubníková

e-mail:

skubnikova@skola-spc.cz

Mgr. Lenka Nebuchlová

e-mail:

nebuchlova@skola-spc.cz

Mgr. Jana Nevřivá

e-mail:

nevriva@skola-spc.cz

Vedoucí vychovatelka v ŠD

Bc. Jitka Skácelová

e-mail:

skacelova@skola-spc.cz

Kontakty SPC

Najdete zde: