O autismu

Autismus je syndrom, který se diagnostikuje na základě určitých projevů v chování dítěte.

Poruchy některých mozkových funkcí způsobí, že dítě vyhodnocuje informace z okolí s obtížemi. Tyto obtíže se mohou projevit ve vývoji v řeči, ve vztazích (interakce) s lidmi a při zvládání běžných sociálních dovedností.

Nejběžnější projevy:

Komunikace

 • Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno
 • Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
 • Opožděný vývoj řeči
 • Nepružně nebo málo reaguje na pokyny
 • Často působí dojmem, že neslyší
 •  Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo
 • Neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty
 • Nemává na rozloučenou
 • Nezapojí se aktivně do dětských hříček typu paci-paci
 • Nenapodobuje aktivně, často a s radostí
 • Říkal/a několik slov, ale přestal/a
 • Je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty
 • Špatný oční kontakt, nepodívá se „co my na to“.

Sociální dovednosti

 • Málo používá nebo chybí sociální úsměv
 • Raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru
 • Dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby
 • Nepožádá o pomoc vydáváním zvuků, očním kontaktem, vedením za ruku
 • Více se zajímá o své činnosti než o kontakt
 • Málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se zapojit
 • Je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, společná hra)
 • Ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad navazuje kontakt s lidmi
 • Nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést).

Chování

 • Záchvaty vzteku
 • Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus/nesoustředěnost/u ničeho nevydrží
 •  Nehraje si správně s hračkami
 •  Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka (řadí, točí, hází, otvírá-zavírá apod.)
 • Chodí po špičkách, točí se dokola, zvláštní pohyby
 • Třepe výrazně rukama např. při radosti
 • Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
 • Reaguje přehnaně na určité podněty (zvuky, změny)
 • Celkově málo reaguje na okolní podněty
 • Fascinován detaily či určitými podněty (písmena, číslice, závory, značky aut)

O odborné vyšetření zažádejte, pokud dítě:

 • do 12 měsíců nežvatlá
 • do 12 měsíců negestikuluje (nenatahuje ruku-neukazuje, nemává na rozloučenou)
 • do 15 měsíců nenapodobuje
 • do 16 měsíců neužívá slova
 • do 24 měsíců spontánně neužívá slovní spojení
 • ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku

Některé texty jsou volně staženy z veřejně dostupných webových portálů.