HOPÍK Zlín, z.s.

Sdružení rodičů a přátel Základní školy Zlín, Středová, OS Hopík, byl založen při naší škole v roce 2003. Od roku 2016 změna na zapsaný spolek HOPÍK Zlín, z.s..

Předsedkyně spolku

PaedDr. Věra Dernie

Místopředsedkyně spolku

Mgr. Monika Augustinová

Jednatelka spolku

Pavla Kučerová

Účelem spolku je podpora školních a mimoškolních aktivity dětí se zdravotním postižením.

Stanovy zapsaného spolku