Aktuality


Vzdělávání dětí s PAS v MŠ aneb „Kdo se moc ptá, moc se dozví!“

Pozvánka na interaktivní setkání pedagogických pracovníků

Místo setkání:           Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín:                   19. 10. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin

Určena pro:              Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání:           Setkání bude realizováno dle aktuálních potřeb účastníků formou diskuze a konzultace s lektory.

Lektoři:                   Mgr. Petra Slováková , Mgr. Ivo Říha

Popis setkání:           Pedagogové vzdělávající děti s PAS se často ptají, jak mají postupovat při řešení určitých situací, problémového chování, zda je možné začlenit děti s PAS do kolektivu a jak u těchto dětí rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.

V poradenské praxi se nám osvědčilo analyzovat aktuální potřeby pedagogů a společně hledat možná řešení.

Jako efektivní se ukázalo sdílení a návrhy postupů (řešení) ostatních účastníků. Pedagogům budou nabídnuta konkrétní doporučení.

Potvrzení účasti:         Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste na níže uvedeném odkazu do 16. 10. 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSY4XPRjn8G4ac2OmOnxW3xfJ6f48qWyPQAXBP9hX9i1D_Dg/viewform?usp=pp_url

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 22. 9. 2023.


Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky

Místo setkání:           Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín:                   10. 10. 2023, od 9.00 do 12.00 hodin

Určeno pro:              Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají žáky s PAS v běžné ZŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Lektoři:                   Mgr. Marcela Bartošíková, Mgr. Ivo Říha

Popis/anotace:          Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickými projevy chování žáků s PAS, s potřebnou mírou podpory při jejich vzdělávání, se specifickými metodami práce s těmito žáky, s příčinami problémového chování. Předneseny budou principy metodiky strukturovaného učení a možnosti jejich aplikace do vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu.

Potvrzení účasti:         Kapacita místnosti je omezena, proto se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu do 6. 10. 2023:

https://docs.google.com/forms/d/1eKMcprTQ5yzymC8EtfW-_4NbQGtUPZDuL6QClnI-FKg/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 22. 9. 2023.


Provoz SPC v době letních prázdnin

Provoz SPC v době letních prázdnin bude omezen.

Doporučujeme využívat přednostně e-maily konkrétních poradenských pracovníků, případně e-mail na vedoucí SPC Mgr. et Mgr. Moniku Augustinovou: augustinova@skola-spc.cz

Vaše požadavky budou vyřizovány po návratu pracovníků SPC z řádné dovolené.

Vloženo dne 7. 7. 2023.


Dítě s PAS v mateřské škole

Pozvánka na seminář pedagogických pracovníků

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 5. 5. 2023 od 9.00 do 13.00 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání: Setkání bude realizováno formou přednášky a diskuze s lektory.

Lektoři: Mgr. Ivo Říha, Mgr. Petra Slováková

Popis setkání:

Cílem semináře je podat účastníkům základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, strukturovaném učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individualizace) a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností. Posluchači se dovědí praktické informace a intervenční techniky, které by mohli využít ve výchovně vzdělávacím procesu.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste na níže uvedeném odkazu do 2.5.2023:

Přihláška na seminář: Dítě s PAS v mateřské škole dne 5. 5. 2023 (google.com)

Těšíme se na setkání s Vámi

Pozn: Neneseme žádnou odpovědnost za případné pořízení a zpracování fotografií, obrazových a zvukových záznamů ze semináře jinou osobou

Vloženo dne 19. 04. 2023.


Vzdělávání dětí s PAS v MŠ
aneb
„Kdo se moc ptá, moc se dozví!“

Pozvánka na interaktivní setkání pedagogických pracovník

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 4. 5. 2023 od 13.00 do 15.00 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání: Setkání bude realizováno dle aktuálních potřeb účastníků formou diskuze a konzultace s lektory.

Lektoři: Mgr. Petra Slováková , Mgr. et Mgr. Lenka Tomm

Popis setkání:

Pedagogové vzdělávající děti s PAS se často ptají, jak mají postupovat při řešení určitých situací, problémového chování, zda je možné začlenit děti s PAS do kolektivu a jak u těchto dětí rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.

V poradenské praxi se nám osvědčilo analyzovat aktuální potřeby pedagogů a společně hledat možná řešení.

Jako efektivní se ukázalo sdílení a návrhy postupů (řešení) ostatních účastníků. Pedagogům budou nabídnuta konkrétní doporučení.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste na níže uvedeném odkazu do 2. 5. 2023:

Vzdělávání dětí s PAS v MŠ aneb „Kdo se moc ptá, moc se dozví!“ (google.com)

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozn: Neneseme žádnou odpovědnost za případné pořízení a zpracování fotografií, obrazových a zvukových záznamů ze semináře jinou osobou

Vloženo dne 19. 04. 2023.


Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Pozvánka na pracovní setkání pro pedagogické pracovníky

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 8.12. 2022 od 14.00 do 16.00 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky – učitele, asistenty pedagoga, kteří vzdělávají žáky s NKS v běžné MŠ/ ZŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Forma setkání: Školení, pracovní setkání, diskuse s konzultanty

Lektoři: Mgr. Markéta Forejtarová, Mgr. Ivo Říha

Popis setkání:

zhodnocení dosavadního průběhu vzdělávání (září-listopad)

vyhodnocení podpůrných opatření ve vzdělávání – stupně PO

používané metody práce s žákem

realizované obsahové úpravy učiva

používané pomůcky

způsoby ověřování vědomostí

hodnocení žáka s NKS

spolupráce s rodiči

V rámci setkání budou účastníci seznámeni s dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání žáka, způsoby práce s žákem a možnými zohledněními formou realizace podpůrných opatření.

Součástí setkání bude metodická podpora pedagogům i praktické ukázky: využívané pomůcky, komunikační deníky, domácí příprava, úprava testů, pojmový slovník apod.

Potvrzení účasti: Svůj zájem o účast potvrďte do 4.12.2022 skrze emailovou adresu forejtarova@skola-spc.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 18. 11. 2022.


Rozdělení kompetencí mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodiči v péči o žáka se SVP

Pozvánka na interaktivní setkání pedagogických pracovníků

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 8. 9. 2022 od 9.00 do 11.30 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti a žáky s SVP – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání: Setkání bude obsahovat krátkou prezentaci a následně bude realizováno dle aktuálních potřeb účastníků formou diskuze a konzultace s lektory.

Lektoři: Mgr. et Mgr. Monika Augustinová, Mgr. et MgA. Lenka Tomm

Popis setkání: Pedagogové vzdělávající děti s SVP se často ptají, kde začínají a končí kompetence učitele, asistenta pedagoga a rodiče při vzdělávání žáka s SVP. Kdo má rodiči podávat informace, kdo má s rodičem řešit problémové situace, jakou formu komunikace volit, kdo je zodpovědný za celý proces, kdo má právo do systému učitel, žák, asistent pedagoga vstupovat, kdo je komu zodpovědný? Na tyto i další otázky si odpovíme v rámci našeho setkání.
V praxi se nám osvědčilo při setkáních analyzovat aktuální potřeby pedagogů a společně hledat možná řešení. Proto prosíme přihlášené, aby s sebou přinesli svá témata i zkušenosti z praxe kolegů a vzájemně se budeme sdílet.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste na e-mailové adrese do 6.9.2022.
https://forms.gle/weGzZFQiWxh7ci5F9

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 24. 8. 2022.


 

Pozvánka na skupinová setkání rodičů dětí s narušenou komunikační schopností

Místo konání:

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Plánované termíny:

28. 9.2022, 15. 12.2022, 29. 3.2023, 7.6.2023, v čase od 16:00 do 17:30 hodin

Smyslem skupinových setkávání bude:

•      skupinka je určena pro všechny rodiče klientů našeho SPC, kteří mají zájem o spíše neformální setkávání a praktické rady pro zvládání školních nároků a domácí přípravu

•      smyslem je především sdílení zkušeností s realizací podpůrných opatření, se zohledněním ve škole, domácími úkoly, obtížemi při učení …

•      možnost vzájemné inspirace

•      možnost konzultace s odborníkem

•      příležitost k diskusím

•      společná hledání řešení

•      hledání forem podpory v souladu s reálnou možností školy, žáka a rodiny,

•      a mnoho dalšího, dle aktuálních přání zúčastněných

Charakter skupiny:

Jedná se o skupinku, pro kterou je typické pravidelné setkávání v intervalu každé čtvrtletí. Pro rodiče je připravena prostorná místnost s posezením u čaje či kávy 🙂

Účast:

V případě zájmu o skupinová setkání nás nejpozději do 25. 9. 2022 kontaktujte na forejtarova@skola-spc.cz a sdělte nám jména přihlašovaných osob.

Na setkání s Vámi se těší 

Mgr. Markéta Forejtarová, speciální pedagog SPC

Mgr. Ivo Říha, speciální pedagog SPC

Vloženo dne 30. 6. 2022.


 

Vzdělávání žáků s NKS v předškolním roce docházky do MŠ/ 1. stupni ZŠ

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky

Místo setkání:         Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín:                  30.8. 2022, od 9.00 do 12.00 hodin

Určeno pro:            Pedagogické pracovníky – učitele, kteří vzdělávají žáky s NKS v běžné ZŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Forma setkání:       školení, pracovní setkání, diskuse s konzultanty

Lektoři:                  Mgr. Markéta Forejtarová, Mgr. Ivo Říha

Popis/anotace:     Kategorizace narušené komunikační schopnosti. Projevy NKS a dopady ve vzdělávání žáka. Podpůrná opatření ve vzdělávání – stupně PO. Metody práce s žákem. Obsahové úpravy učiva. Vhodné pomůcky. Způsoby ověřování vědomostí. Hodnocení žáka s NKS. Spolupráce s rodiči.

V rámci setkání budou účastníci seznámeni s etiologií a projevy vývojové dysfázie (NKS), s dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání žáka, způsoby práce s žákem a možnými zohledněními formou realizace podpůrných opatření.

Nezbytnou součástí reedukace vývojové dysfázie je také spolupráce s rodinou na domácí přípravě, pedagogická intervence apod.

Účastníci budou seznámeni formou ukázek s konkrétními PO – úprava písemných testů, pojmový slovník, komunikační deník

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu do 26. 8. 2022:

https://docs.google.com/forms/d/1feoivMue7Z_SCNLMC8OEcNofDzxKPeahBMtbV8kZncc/edit

v případě technických obtíží pak využijte k přihlášení na seminář emailovou adresu riha@skola-spc.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!      

Vloženo dne 30. 6. 2022.


Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4696

Termín: 26. 8. 2022, od 9.00 do 13.00 hodin

Určeno pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají žáky s PAS v běžné ZŠ nebo SŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Lektoři: Mgr. Petra Slováková, Mgr. Marcela Bartošíková

Popis/anotace: Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickými projevy chování žáků s PAS, s potřebnou mírou podpory při jejich vzdělávání, se specifickými metodami práce s těmito žáky, s příčinami problémového chování. Předneseny budou principy metodiky strukturovaného učení a možnosti jejich aplikace do vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu do 24. 8. 2022:

https://docs.google.com/forms/d/1o7T6zx7io685kdNtjYr7kdH1GeQm5XXEPLi4uwJcpak/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 30. 6. 2022.


Dítě s PAS v mateřské škole

Pozvánka na seminář pedagogických pracovníků

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 31. 8. 2022 od 9.00 do 13.00 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání: Setkání bude realizováno formou přednášky a diskuze s lektory.

Lektoři: Mgr. et Mgr. Lenka Tomm, Mgr. Petra Slováková

Popis setkání: Cílem semináře je podat účastníkům základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, strukturovaném učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individualizace) a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností. Posluchači se dovědí praktické informace a intervenční techniky, které by mohli využít ve výchovně vzdělávacím procesu.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste na níže uvedeném odkazu do 29. 8. 2022:

https://docs.google.com/forms/d/1pgHtOi8Xy2Np_U2gGchRl4AerzbRGliWExCkb_C9qLE/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 30. 6. 2022.


Hledáme psychologa

Nabízíme práci psychologa na našem nově otevřeném detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti.  Požadujeme VŠ vzdělání v oboru, praxe není podmínkou, ale výhodou. Nabízíme dobrý pracovní kolektiv, možnost dalšího vzdělávání, 40 dnů dovolené, FKSP a další benefity. Platové zařazení dle platných právních předpisů. Prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na augustinova@skola-spc.cz. Předpokládaný nástup od 1.9.2022.

Vloženo dne 4. 4. 2022.


               

Pracoviště SPC v Uh. Hradišti

na nové adrese!

Detašované pracoviště našeho SPC v Uh. Hradišti se od 1. 4. 2022 přestěhovalo ze ZŠ Větrná na novou adresu:

Palackého náměstí 293, 686 01 Uh. Hradiště

(jde o rohovou budovu se 2 obry vedle Hotelu Grand, vchod naproti České spořitelny)

Nové působiště je dostupnější autem, autobusem i vlakem. Navíc je v bezbariérové budově.

Veškeré další kontakty (telefonní čísla, e-mailové adresy) zůstaly nezměněny.

Těšíme se zde na setkání! 🙂

Vloženo dne 1. 4. 2022.

 


                                                         

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS)

v ZŠ, SŠ

Pozvánka na pracovní setkání pro pedagogické pracovníky

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 13. 4. 20221, od 9.00 do 11.00 hodin

Určeno pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají žáky s PAS  běžné ZŠ nebo SŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Forma setkání: Setkání bude realizováno dle aktuálních potřeb účastníků formou diskuze a konzultace s lektory.

Lektoři: Mgr. Marcela Bartošíková, Mgr. Ivo Říha

Popis/anotace: Pedagogové vzdělávající žáky s PAS se často ptají, jak mají vzdělávat žáky s PAS, jak postupovat při řešení určitých situací, problémového chování, jak začlenit žáka s PAS do třídního kolektivu a jak u těchto žáků rozvíjet sociální a komunikační dovednosti. V poradenské praxi se nám osvědčilo analyzovat aktuální potřeby pedagogů a společně hledat možná řešení. Jako efektivní se ukázalo sdílení a návrhy postupů (řešení) ostatních účastníků. Pedagogům budou nabídnuta konkrétní doporučení.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu do 7. 4. 2022:

https://docs.google.com/forms/d/1M2eSStVtmtFHTxwqloaaYnCsFNY7vZW8nexZqSt3oBU/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 17. 3. 2022.


                                                         

Vzdělávání dětí s PAS v MŠ

aneb

„Kdo se moc ptá, moc se dozví!“

Pozvánka na interaktivní setkání pedagogických pracovníků

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 6. 4. 2022 od 9.00 do 11.00 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání: Setkání bude realizováno dle aktuálních potřeb účastníků formou diskuze a konzultace s lektory.

Lektoři: Mgr. et Mgr. Lenka Tomm, Mgr. Petra Slováková

Popis setkání: Pedagogové vzdělávající děti s PAS se často ptají, jak mají postupovat při řešení určitých situací, problémového chování, zda je možné začlenit dítě s PAS do třídního kolektivu a jak u těchto dětí rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
V poradenské praxi se nám osvědčilo analyzovat aktuální potřeby pedagogů a společně hledat možná řešení.
Jako efektivní se ukázalo sdílení a návrhy postupů (řešení) ostatních účastníků. Pedagogům budou nabídnuta konkrétní doporučení.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste do 1. 4. 2022 zde:

https://docs.google.com/forms/d/1LNGGJnEv1OCSzkXndwZDiEqqkFPwQfuNZTq-HWEcHp0/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 15. 3. 2022.


                                                           

Vánoční přání

Vloženo dne 16. 12. 2021.


                                                              

Aktuální opatření při pobytu v SPC

Prosíme klienty a zákonné zástupce o dodržování následujících opatření při pobytu v SPC:

  • Vstup a pobyt v budově SPC je možný pouze se zakrytými ústy a nosem (respirátor FFP2 nebo KN95). Ochrana úst a nosu není vyžadována u dětí, na které se vztahuje výjimka dle platných opatření.
  • Po vstupu do budovy je nutné použití desinfekce na ruce – umístěna ve vstupu do budovy.
  • Dítě by měl k poskytnutí poradenské služby doprovázet pouze 1 zákonný zástupce.
  • Po dobu vyšetření dítěte může zákonný zástupce čekat v prostorách určených pracovníkem SPC s ohledem na kapacitu čekárny tak, aby se minimalizoval kontakt s dalšími klienty. Případně může zákonný zástupce čekat mimo budovu SPC.
  • Poradenskou službu není možné realizovat, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytly příznaky respiračního onemocnění či jiné příznaky COVID-19, pokud jste byli v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, pokud jste pozitivně testováni na COVID-19 nebo pokud máte nařízenou karanténu. V takovém případě nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a my Vám nabídneme nový termín.

Děkujeme za pochopení.

Vloženo dne 25. 11. 2021.


                                                              

Město Uherské Hradiště ocenilo pedagogické pracovníky

Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 se uskutečnilo slavnostní předání ocenění nejlepším pedagogickým pracovníkům uherskohradišťských škol a školských zařízení.

Mezi oceněnými byla i naše kolegyně Mgr. Marcela Bartošíková, která působí na odloučeném pracovišti našeho SPC v Uh. Hradišti.

https://www.mesto-uh.cz/mesto-uherske-hradiste-znovu-ocenovalo-pedagogicke

https://itvs24.cz/uherske-hradiste/uherske-hradiste-ocenilo-nejlepsi-pedagogy

Vloženo dne 22. 11. 2021.


                                                              

Oznámení

S ohledem na aktuální epidemickou situaci prosíme, abyste při kontaktování SPC upřednostnili mobilní telefonní čísla konkrétních zaměstnanců, které naleznete v záložce Kontakty.

V případě všeobecných dotazů se obracejte na vedoucí SPC Mgr. et Mgr. Moniku Augustinovou.

Děkujeme za pochopení.

Tým zaměstnanců SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 1. 11. 2021.


                                                                                                  Hodnocení žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a žáků s mentálním postižení (MP) v ZŠ

Pozvánka na pracovní setkání pro pedagogické pracovníky

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 23. 11. 2021 od 9.00 do 11.00 hodin

Určeno pro: Pedagogické pracovníky – učitele, kteří vzdělávají žáky s PAS a MP v běžné ZŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Forma setkání: Setkání bude realizováno dle aktuálních potřeb účastníků formou diskuze a konzultace s lektory.

Lektoři: Mgr. Marcela Bartošíková, Mgr. Ivo Říha

Popis/anotace: Pedagogové vzdělávající žáky s PAS nebo s MP na běžné ZŠ se často ptají, jak mají postupovat při hodnocení těchto žáků, jak nastavit kritéria hodnocení. Cílem pracovního setkání je seznámit účastníky s pravidly a postupy při hodnocení školních výkonů těchto žáků v návaznosti na jejich speciální vzdělávací potřeby, nastavená podpůrná opatření a ŠVP škol. Formou diskuze a konzultací se budeme zabývat např. častými otázkami pedagogů k hodnocení žáků adekvátně výkonům, otázkou spravedlnosti vůči ostatním spolužákům, klasifikací dle ŠVP, provázaností a důsledky tohoto hodnocení ve vztahu k přechodu ze ZŠ na SŠ atd.

Doporučujeme účastníkům prostudovat si Doporučení ke vzděl. u konkrétních žáků, se kterými pracují – klientů našeho SPC. A také si orientačně prostudovat RVP ZV – minimální výstupy a v návaznosti ŠVP dané školy (případně i vzít s sebou).

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu do 16. 11. 2021:

https://docs.google.com/forms/d/1lSI_PyTN79ag5ebno8jh67txLZfNWaCb2WVQup85NXc/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 15. 9. 2021.


                                                                                                      Vzdělávání žáků s poruchou     

        autistického spektra (PAS) V ZŠ, SŠ

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4696

Termín: 19. 10. 2021, od 9.00 do 13.00 hodin

Určeno pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají žáky s PAS v běžné ZŠ nebo SŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Lektoři: Mgr. Marcela Bartošíková, Mgr. et Mgr. Monika Augustinová

Popis/anotace:  Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickými projevy chování žáků s PAS, s potřebnou mírou podpory při jejich vzdělávání, se specifickými metodami práce s těmito žáky, s příčinami problémového chování. Předneseny budou principy metodiky strukturovaného učení a možnosti jejich aplikace do vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se prosím přihlaste na níže uvedeném odkazu do 13. 10. 2021:

https://docs.google.com/forms/d/1hW-m1ekQ5kjCgLotZevJ9se5nLP-jphmpxfHmM2bQTI/edit

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo dne 15. 9. 2021.


Dítě s PAS v mateřské škole

Pozvánka na seminář pedagogických pracovníků

Místo setkání: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 14. 10. 2021 od 9.00 do 13.00 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří od září 2021 nově vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová.

Forma setkání: Setkání bude realizováno formou přednášky a diskuze s lektory.

Lektoři: Mgr. et Mgr. Lenka Tomm, Mgr. Petra Slováková

Popis setkání:          

Cílem semináře je podat účastníkům základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, strukturovaném učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individualizace) a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností. Posluchači se dovědí praktické informace a intervenční techniky, které by mohli využít ve výchovně vzdělávacím procesu.

Potvrzení účasti: Kapacita místnosti je omezena, proto se, prosím, přihlaste na uvedeném odkazu do 12. 10. 2021: https://forms.gle/bWSRGpSCLEwwwMzy7

Těšíme se na setkání s Vámi!        

Vloženo dne 14. 9. 2021.


Provoz SPC v období letních prázdnin

1. 7. 2021 – 9. 7. 2021 – SPC v provozu

12. 7. 2021 – 20. 8. 2021 – Provoz SPC omezen, čerpání řádné dovolené

od 23. 8. 2021 – SPC v provozu

Všem klientům i jejich zákonným zástupcům přejeme krásné letní prázdniny a pevné zdraví.

Tým zaměstnanců SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 30. 6. 2021.


Provoz SPC v období 1. – 21. března 2021

V návaznosti na krizová opatření vlády ČR (pandemie Covid-19) je provoz SPC v období 1. – 21. 3. 2021 omezen.

Ruší se veškeré úkony a setkání, která jsou spojená s osobní přítomností klientů a zákonných zástupců v SPC.

Jednotliví pracovníci SPC jsou k dispozici ke konzultacím na mobilních telefonech v pracovní dny v době 8.00 – 15.00 hod. nebo na e-mailech (viz Kontakty).

V týdnu 8. – 12. března 2021 pracujeme v režimu jarních prázdnin.

Vloženo dne 1. 3. 2021.


Vzdělávání dětí s PAS v MŠ

Pozvánka na sérii interaktivních on-line setkání pedagogických pracovníků

Místo setkání: On-line forma – Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Určeno pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Lektor: Mgr. Petra Slováková, krajský koordinátor péče o děti s PAS

Popis setkání: Pro pedagogy MŠ jsme připravili mini sérii on-line setkání, která budou zaměřena na metodiku strukturovaného učení uplatňovanou v MŠ při vzdělávání dětí s PAS. Více k jednotlivým setkání níže.

Strukturalizace: 12. 1. 2021, 13.00–14.00, přihlášku zasílejte do 8. 1. 2021

Pro děti s PAS je velmi důležité strukturovat prostředí. Pomáhá jim to předvídat činnosti, které se každý den opakují, aby věděli kde se nacházejí, co tam budou dělat, jak to budou dělat, jak dlouho, kdy a proč. Při setkání se zaměříme na strukturu prostoru, pracovního místa, úkolu, atd.

Přihláška zde: https://forms.gle/N1bNRW6PPGb6Tp5H7

Motivace: 9. 2. 2021, 13.00–14.00, přihlášku zasílejte do 5. 2. 2021

Motivace jako způsob ovlivňování chování má při práci s dětmi s PAS klíčovou roli. Pokud najdeme dostatečně motivační stimuly a vytvoříme funkční motivační systém, pak dokážeme předcházet problémům v chování. Při setkání si ukážeme některé motivační systém a práci s nimi.

Přihláška zde: https://forms.gle/2SMQaWoZbPLxhWjH7

Vizualizace: 16. 3. 2021, 13.00–14.00, přihlášku zasílejte do 12. 3. 2021

Vizuální vnímání a myšlení je jednou ze silných stránek dětí s PAS. Při setkání se zaměříme na to, jak vizualizovat prostor, aby mělo dítě lepší přehlednost prostorového uspořádání a zvýšila se jeho samostatnost při orientaci v prostoru. Při on-line setkání budeme specifikovat, jak vizualizovat pomocí konkrétních předmětů, fotografií, barevných obrázků, černobílých obrázků nebo piktogramů denní režim, výukové aktivity.

Přihláška zde: https://forms.gle/6sZssJGFZmqfQM8i8

Pracovní návyky, hra: 13. 4. 2021, 13.00 14.00,  přihlášku zasílejte do 9. 4. 2021

Popíšeme, jak by mohl vypadat den dítěte s PAS v MŠ a představíme některé kroky, které pomohou naučit dítě respektovat požadavky dospělého a spolupracovat s ním při vzdělávání.

Některým dětem je nutné pomoci hru nacvičit a dále ji rozvíjet. Při setkání nabídneme určité postupy, jak nácvik hry realizovat v rámci běžného režimu MŠ. 

Přihláška zde: https://forms.gle/132L1PpaYc9GNChv9

Těšíme se na on-line setkání s Vámi!      

Vloženo dne 22. 12. 2020.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PF-2021-002-5.jpg.

Vloženo dne 22. 12. 2020.


Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS) v ZŠ, popř. SŠ

Pozvánka na on-line metodické setkání pro pedagogické pracovníky

Místo setkání: On-line: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 17. 12. 2020 od 13.00 do 14.30 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají žáky s PAS v ZŠ, popř. v SŠ a jsou zároveň klienty SPC Zlín, Středová

Cena: zdarma (jako součást péče o klienty našeho SPC)

Lektoři: Mgr. Marcela Bartošíková, Mgr. Ivo Říha – spec. pedagogové SPC

PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková – psycholog SPC

Prosím přihlaste se na níže uvedeném odkazu do 14. 12. 2020:

https://docs.google.com/forms/d/1-GDc-GVpSs6ArdSeF4F0MPiXRosZUAzFdMEk4VINVx0/edit?usp=sharing

Těšíme se na on-line setkání s Vámi!


 

Vzdělávání dětí s PAS v MŠ aneb „Kdo se moc ptá, moc se dozví!“

Pozvánka na interaktivní on-line setkání pedagogických pracovníků

Místo setkání: On-line – Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 24. 11. 2020 od 13.00 do 14.30 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Cena: zdarma

Lektoři: Mgr. Petra Slováková, Mgr. Helena Stráská

Přihláška (klikněte na odkaz níže):

https://docs.google.com/forms/d/1e4y4-D_XiYwTQIQ0QLIQmKhQiJz7cuQE9qhe0OjUtms/edit

Těšíme se na on-line setkání s Vámi!


 

Distanční vzdělávání

Pro distanční vzdělávání žáků se SVP jsme připravili krátké metodické shrnutí:

Metodická podpora při dist. vzděl. žáků s SVP


 

Příjem nových požadavků

Vážení klienti, prosíme, abyste pro příjem nových požadavků k poskytnutí poradenské služby (nových klientů) využili čas každý pracovní den od 12:00 do 15:00 na čísle 577 241 256.


 

Informace k provozu SPC v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Žádáme všechny klienty a jejich zákonné zástupce, aby při vstupu do budovy použili desinfekci u vstupních dveří a nasadili si roušku, respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Pakliže se u klienta nebo zákonného zástupce v době termínu poskytnutí poradenské služby vyskytují příznaky nápadně připomínající onemocnění COVID-19 (zejm. pak kašel, dušnost, zvýšená teplota, ale i jiné.), dohodněte si, prosím, telefonicky či emailem, náhradní termín.

S ohledem na výše zmíněné také zdvořile žádáme o redukci počtu doprovázejících osob v případech, kdy je to možné.

Děkujeme za pochopení.


 

Provoz SPC v době letních prázdnin 

V době letních prázdnin (od 1. 7. do 23. 8. 2020) bude provoz SPC omezen. Standardní provoz bude obnoven 24. 8. 2020.

Tým SPC Zlín, Středová přeje všem klientům, zákonným zástupcům i jejich rodinám klidné léto plné nevšedních zážitků.  


 

Seminář žáci, studenti s PAS v ZŠ, SŠ

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky základních a středních škol na téma „VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 21. 11. 2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka na seminář – Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,SŠ – 21.11.2019

Na seminář se, prosím, přihlašujte prostřednictvím odkazu (tzv. Google formuláře), který naleznete v přiložené pozvánce výše – tj. elektronickou formou.

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 23. 10. 2019.


Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol

na téma „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 2. 10. 2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka PAS-MŠ 2.10.2019

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 12. 9. 2019.


Metodická podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

rádi bychom Vám nabídli metodickou podporu při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. Formuláře IVP najdete na našem webu http://www.skola-spc.cz/?page_id=105

Očekáváme, že během měsíce září budete dle potřeby konzultovat plány se speciálními pedagogy našeho SPC, kteří vydávali žákům doporučení pro vzdělávání (popř. kteří s vaší školou spolupracují). Nabízíme konzultace telefonické, e-mailové, popř. osobní v předem dohodnutém termínu. V případě zasílání IVP jako přílohy e-mailové zprávy, Vás žádáme o smazání osobních údajů žáků. IVP můžete zasílat i datovou schránkou. ID naší datové schránky je 9igx8sb.

Těšíme se na spolupráci. Tým SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 29. 8. 2019.

 


 

Seminář s workshopem

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ – Dítě s PAS v MŠ. Seminář se koná dne 21. 2. 2019, 14:00 – 17:00. Více informací naleznete zde:

Pozvánka na seminář 21.2.2019

Vloženo dne 13. 2. 2019.


Pozvánka na pracovní setkání,

jehož téma je Dítě s PAS v ZŠ. Seminář se koná dne 12. 11. 2018, 9:00 – 11:30.

Více informací naleznete zde:

Pozvánka na pracovní setkání PAS v ZŠ 7.12.2018

Vloženo dne 13. 11. 2018.


Pozvánka na pracovní setkání,

jehož téma je Dítě s PAS v MŠ. Seminář se koná dne 12. 11. 2018, 9:00 – 11:30.

Více informací naleznete zde:

Pozvánka PAS-MŠ 12.11.2018

Vloženo dne 7. 11. 2018.


Pozvánka na nácviky sociálních dovedností

pro žáky II. stupně ZŠ zveme na nácviky sociálních dovedností, které budou pod vedením speciálních pedagogů probíhat v SPC Zlín Středová.

Více informací naleznete zde: 2st.zš

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018.


Pozvánka do kavárničky

pro dospívající klienty s PAS, kteří v loňském školním roce navštěvovali nácviky sociálních dovedností, zveme na neformální setkání, která proběhnou 5. 11., 3. 12. 2018.

Více informací naleznete zde: kavárnička

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018.


Pozvánka na skupinová setkání rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (klientů SPC)

 1.11.2018, 6.12.18, 10.1.2019, 7.2.2019 v SPC Zlín, Středová

Více informací naleznete zde: Pozvánka sk.pro rodiče 18_19

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018.


 

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol

na téma „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 1. 10. 2018 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zdě: Pozvánka PAS-MŠ 1.10.2018

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 27. 9. 2018.


Nabídka pro pedagogické pracovníky základních a středních škol

seminář na téma „VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 21. 9. 2018 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka na seminář Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,SŠ 21.9.2018

Srdečně Vás, vážení pedagogové, zveme.

Vloženo dne 13. 9. 2018.


Podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

rádi bychom Vám nabídli metodickou podporu při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. Formuláře IVP najdete na našem webu http://www.skola-spc.cz/?page_id=105

Inspirace a návody najdete také např. v této publikaci. Výsledek obrázku pro individuální vzdělávací plán

Očekáváme, že během měsíce září budete dle potřeby konzultovat plány se speciálními pedagogy našeho SPC, kteří vydávali žákům doporučení pro vzdělávání (popř. kteří s vaší školou spolupracují). Nabízíme konzultace telefonické, e-mailové, popř. osobní v předem dohodnutém termínu. V případě zasílání IVP jako přílohy e-mailové zprávy, Vás žádáme o smazání osobních údajů žáků. IVP můžete zasílat i datovou schránkou. ID naší datové schránky je 9igx8sb.

Těšíme se na spolupráci. Tým SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 11. 9. 2018.


Školní rok 2018/2019

Vážení pedagogové, vážení rodiče, milí klienti – děti, žáci, studenti,

dovolte, abych Vás všechny pozdravila v novém školním roce. Doufám, že jste si letní volno patřičně užili a načerpali energii do dalšího roku. Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Přestože skončilo tzv. přechodné dvouleté období, kdy vešla v platnost část školského zákona týkající se dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a s ní související vyhláška č. 27/2016 Sb., změny budou ještě pokračovat, věříme, že k lepšímu.

Do nového školního roku vám přeji hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro všechny pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.

Přeji všem úspěšný školní rok 2018/2019 a společně se svými kolegyněmi a kolegou se těšíme na výbornou spolupráci v pohodové atmosféře.

Za celý tým pracovníků SPC

Mgr. Michaela Cablíková

Vloženo dne 3. 9. 2018.


Semináře pro pedagogické pracovníky

Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na semináře pro pedagogické pracovníky na témata:

Vloženo dne 28. 5. 2018.


Nástup do ZŠ

Vážení rodiče předškoláčků s PAS,

nástup do školy s sebou přináší mnoho nového, doposud neznámého, a často na první pohled nepochopitelného. Pro klienty SPC jsme připravili tři setkání (květen/červen 2018), při kterých se postupně nachystáme na to, co je možná v prvních dnech školy potká. Bližší informace naleznete v letáčku …

Vloženo dne 3. 5. 2018.


Světový den autismu

2. duben se stal Světovým dnem autismu a jako uznání tohoto dne jsme podpořili osvětu autismu i u nás v SPC.

Vloženo dne 4. 4. 2018.


Setkání rodičů dětí s PAS

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás ozvat na dvě setkání rodičů dětí s PAS. Cílem skupinového setkání je zejména sdílení zkušeností s ostatními rodiči, prarodiči, pečovateli, kteří se spolupodílí na výchově a vzdělávání dětí. S ohledem na vysoký zájem ze strany rodičů budou setkání dvě:

    • setkání pro rodiče dětí s PAS v MŠ, popř. s novou dg. na ZŠ – 24. 4. 2018 – pozvánka
  • setkání rodičů dětí s PAS v běžné ZŠ – 15. 5. 2018 – pozvánka

S ohledem na pracovní i osobní povinnosti rodičů je možnost si vybrat jeden ze dvou navržených časů setkání – 9,30 – 11,00 hod., popř. 15,30 – 17,00 hod.

Vloženo dne 3. 4. 2018.


Setkání – Naděje

Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání s Mgr. Monikou Augustinovou, která pracuje v NNO Naděje, která poskytuje péči o klienty se zdravotním postižením po ukončení školní docházky (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, chráněné bydlení a další služby). Setkání proběhne 17.4.2018 v 16,00 hod. v prostorách našeho SPC. (pozvánka Naděje)

Vloženo dne 20. 3. 2018.


Metodické setkání

Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na metodické setkání pedagogických pracovníků na téma: „Práce se žákem s poruchou autistického spektra v ZŠ, SŠ„, které se bude konat 23.1.2018.

Vloženo dne 14.1. 2018.


 

Formuláře a dokumenty

Vážení pedagogové,

v záložce Formuláře a dokumenty jsme pro vás připravili aktuální verzi formulářů IVP.

Vloženo dne 27. 11. 2017.


Nabídka skupinových setkání

Vážení rodiče,

oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Bližší informace naleznete zde…

Vloženo dne 10. 11. 2017.


Metodická setkání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

opět jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí:

Vloženo dne 9. 11. 2017.


Metodická setkání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku seminářů, zaměřených za vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhnou 20. 9., 27. 9. a 3. 10. 2017 a budou se věnovat tématům blíže specifikovaným v příloze zde.

Návratku k metodickému setkání pedagogických pracovníků naleznete na zde.

Vloženo dne 11. 9. 2017.


Tým SPC Zlín, Středová posílili noví kolegové Mgr. Marcela Bartošíková a Mgr. Ivo Říha. Přejeme jim hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty

Vloženo dne 4. 9. 2017.


Setkání rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání rodičů dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Setkání se bude konat v úterý 2. května 2017 v našem SPC. Těšíme se na setkání. Více informací naleznete v pozvánce zde: Pozvánka na setkání rodičů 2.5.2017

Vloženo dne 4. 4. 2017.


Setkání rodičů dětí a žáků s tělesným postižením

Vážení rodiče,

zveme vás na neformální setkání rodičů dětí, žáků a studentů s tělesným postižením „Spolupráce rodiny a školy při vzdělávání“. Setkání se bude konat 20.3.2017 v 16,30 hod.                                                                                                                                     Vloženo dne 19. 3. 2017.


 

2. dubna se koná Světový den porozumění autismu (World Austism Awareness Day) 

Připojte se s námi, více naleznete na stránkách: http://denautismuzlin.4fan.cz/


 

Metodická setkání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku metodických setkání.

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, termín 11. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-11-1-2017-ms

Práce se žákem/studentem s poruchou autistického spektra v ZŠ a SŠ, termín 16. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-16-1-2017-zs-a-ss

Vloženo dne 13. 12. 2016.


 

Pozvánka na skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností

Vážení rodiče, oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Základní podmínkou pro přijetí dítěte do skupiny je schopnost pracovat ve skupině.

Více informací zde: pozvanka-na-skupinove-nsd-2016.


Vzor IVP v MŠ

Milé paní učitelky,

rádi bychom Vás inspirovali při psaní IVP. Předkládáme vám jeden velmi pěkně zpracovaný Individuální vzdělávací plán pro MŠ – dítě s PAS.

vzor-ivp-pro-ms-dite-s-autismem


Společné vzdělávání

V praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č.  82/2015 Sb naleznete  zde

Vloženo dne 6. 9. 2016.


 

Metodická podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty pracoviště Uherské Hradiště. V termínu od 21. 9. 2016 a 22. 9. 2016  budou probíhat na pracovišti Uherské Hradiště semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP  

Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP-21.9.2016 UH IVP-22.9.2016 UH

Vloženo dne 6. 9. 2016.


Tým SPC Zlín, Středová posílila nová kolegyně MgA. et Mgr. Lenka Tomm. Přejeme hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty.

Vloženo dne 2. 9. 2016.


Kurz Portage

Ve dnech 12. 9. 2016 – 14. 9. 2016 se v SPC Zlín, Středová uskuteční kurz PORTAGE pro pedagogické pracovníky poradenských zařízení a speciálních škol.

Vloženo dne 2. 9. 2016.


Metodická podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. V termínu od 19.9. do 23.9.2016 budou opět probíhat v SPC semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP

Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP- 19.9.2016 IVP- 20.9.2016 IVP- 21.9.2016 IVP- 22.9.2016 IVP- 23.9.2016

Vloženo dne 2. 9. 2016.

Odstavec