Informace pro ředitele škol

autismus2 - kopie

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

tradičně se 2. dubna koná Světový den porozumění autismu (World Austism Awareness Day). Tento den probíhá celosvětové zapojení různých organizací do aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti. Letošní rok se mohou školy ve Zlínském kraji poprvé zúčastnit tohoto dne sdílením fotografií a video reportáží či příspěvků na https://www.facebook.com/spcZlinStredova/

Vaše škola se může aktivně zapojit a tento den podpořit!

Cíl projektu: zvýšit a rozvinout obeznámenost s autismem a poskytnout informace týkající se této diagnózy žákům a pedagogům ve Vaší škole.

Jak se můžete zapojit: způsobů je několik, předkládáme Vám pár návrhů na webových stránkách v sekci „materiály“. Vlastní kreativitě se však meze nekladou. Jedna ze tříd ve Vaší škole může s předstihem připravit plakát (nástěnku, poster, atd.) v hodině VV, PČ nebo v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

Co by mělo být na plakátu: na plakátu by mohly být zobrazeny 3 problémové oblasti dětí s autismem, tj. řeč (komunikace), sociální dovednosti a představivost (více na www.denautismuzlin.4fan.cz).

Kdy se zapojit: protože 2. dubna připadá letošní školní rok na neděli, všichni se akce zúčastníme s předstihem, 31. 3. 2017 při příchodu žáků a pedagogů do školy. Třída, která si připraví prezentaci o autismu na plakátu, může být ráno u vstupu do školy a podávat doplňující informace (např. viz –  „o autismu“). Pokud, budou mít spolužáci aktivní zájem o problematiku, mohou navíc dostat modrou stužku. Proč modrá? Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Co si připravit: plakát (nástěnku, poster, flipchart, atd.) na téma autismus, modré stuhy (není povinné).

Jak upozornit žáky ve škole na akci: ve školním rozhlase můžete předem informovat žáky a pedagogy o akci, můžete jim doporučit modré oblečení (modrá je charakteristickou barvou pro tento den) a upozornit je na sdílení formou fotogalerie nebo video reportáží na facebooku – https://www.facebook.com/spcZlinStredova/.

Pokud se do této akce zapojíte, neváhejte se vyfotit a poslat Vaše fotografie na facebookovou stránku – https://www.facebook.com/spcZlinStredova/(fota z přípravy nebo ze samotné akce 31. března). Takto můžeme společně sdílet v rámci celého Zlínského kraje účast Vašich žáků na této akci. Díky této aktivitě podpoříte osvětu autismu, ale zároveň budou mít Vaši žáci možnost ukázat svou kreativitu a ochotu pomoci dobré věci.

 .

Děkuji za Vaši podporu!

Společně dejme najevo, že problematika autismu nám není lhostejná!

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 .

Mgr. Petra Slováková – krajská koordinátorka pro PAS v ZK
a tým speciálních pedagogů SPC Zlín, Středová .

Středová 4694, 760 05 Zlín
Tel: +420 577 241 256
e-mail: slovakova@skola-spc.cz