GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Zlín, Středová je Miloš Krul

Kontakt: e-mail: poverenec.oou@skola-spc.cz, telefon: +420 577 142 747

Základní škola Zlín, Středová, Středová 4694, 760 05 Zlín, IČ 61716421, telefon: +420 577 142 747, e-mail: skola@skola-spc.cz, ID datové schránky: 9igx8sb je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchami autistického spektra a kombinovaným postižením.

Obecná informace o zpracování osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

Účely zpracování

Pořizování záznamů
Po dobu konání školních akcí Základní školy Zlín, Středová mohou být pořizovány fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.
Základní škola Zlín, Středová nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinými subjekty.

———————————————————————————————————————————

V rámci akce Zahradní slavnost u příležitosti 30. výročí založení naší školy pořádané ZŠ Zlín, Středová budou pořizovány a následně zveřejňovány obrazové a zvukové záznamy reportážního charakteru za účelem její dokumentace a prezentace. Naše organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a případně zveřejněné jinými subjekty.