Formuláře a dokumenty

Formuláře SPC

Dotazníky pro pedagogy před vyšetřením dítěte, žáka

Dotazníky k vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

Činnost speciálně pedagogických center upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů
  • Je zaručena ochrana dat a informací klientů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kontakty na odborné pracovníky zabývající se nejen problematikou PAS najdete zde.

Další webové stránky, které se týkají problematiky školství a inkluze: