Aktuality


Distanční vzdělávání

Pro distanční vzdělávání žáků se SVP jsme připravili krátké metodické shrnutí:

Metodická podpora při dist. vzděl. žáků s SVP

Vážení klienti, prosíme, abyste pro příjem nových požadavků k poskytnutí poradenské služby (nových klientů) využili čas každý pracovní den od 12:00 do 15:00 na čísle 577 241 256.


Informace k provozu SPC v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Žádáme všechny klienty a jejich zákonné zástupce, aby při vstupu do budovy použili desinfekci u vstupních dveří a nasadili si roušku, respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Pakliže se u klienta nebo zákonného zástupce v době termínu poskytnutí poradenské služby vyskytují příznaky nápadně připomínající onemocnění COVID-19 (zejm. pak kašel, dušnost, zvýšená teplota, ale i jiné.), dohodněte si, prosím, telefonicky či emailem, náhradní termín.

S ohledem na výše zmíněné také zdvořile žádáme o redukci počtu doprovázejících osob v případech, kdy je to možné.

Děkujeme za pochopení 

Personální změny od 1. 9. 2020

Mgr. Lenka Opravilová působení v našem SPC ukončila. V současné době se již plně věnuje své soukromé praxi klinického psychologa, ve které jí přejeme hodně úspěchů a spokojených klientů.

V kolektivu našeho SPC vítáme novou kolegyni, speciální pedagožku, Mgr. Leu Kopeckou

Provoz SPC v době letních prázdnin 

V době letních prázdnin (od 1. 7. do 23. 8. 2020) bude provoz SPC omezen. Standardní provoz bude obnoven 24. 8. 2020.

Tým SPC Zlín, Středová přeje všem klientům, zákonným zástupcům i jejich rodinám klidné léto plné nevšedních zážitků.  

Seminář žáci, studenti s PAS v ZŠ, SŠ

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky základních a středních škol na téma „VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 21. 11. 2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka na seminář – Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,SŠ – 21.11.2019

Na seminář se, prosím, přihlašujte prostřednictvím odkazu (tzv. Google formuláře), který naleznete v přiložené pozvánce výše – tj. elektronickou formou.

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 23. 10. 2019


Personální změny, organizace péče o klienty

Vážení klienti,

od září 2019 dochází v SPC k následujícím personálním změnám:

 • Mgr et. Mgr. Monika Augustinová se stala vedoucí SPC
 • Mgr. et MgA. Lenka Tomm je v současné době na MD

Klienti, kteří byli do konce šk. roku 2018/2019 v péči Mgr. Michaely Cablíkové a Mgr. et MgA. Lenky Tomm jsou v současné době přerozdělováni mezi ostatní speciální pedagogy tak, aby byla zajištěna co nejkvalitnější poradenská péče. Jedná se o administrativně i fakticky poměrně náročný proces, a proto Vás dočasně prosíme o shovívavost. Zákonní zástupci a zletilí klienti dotčení těmito změnami kontaktují přednostně Bc. Radku Majerovou, která bude jejich požadavky ve spolupráci se speciálními pedagogy SPC Zlín, Středová neprodleně vyřizovat.

Děkujeme za pochopení.


Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol na téma „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 2. 10. 2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka PAS-MŠ 2.10.2019

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 12. 9. 2019

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

rádi bychom Vám nabídli metodickou podporu při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. Formuláře IVP najdete na našem webu http://www.skola-spc.cz/?page_id=105

Očekáváme, že během měsíce září budete dle potřeby konzultovat plány se speciálními pedagogy našeho SPC, kteří vydávali žákům doporučení pro vzdělávání (popř. kteří s vaší školou spolupracují). Nabízíme konzultace telefonické, e-mailové, popř. osobní v předem dohodnutém termínu. V případě zasílání IVP jako přílohy e-mailové zprávy, Vás žádáme o smazání osobních údajů žáků. IVP můžete zasílat i datovou schránkou. ID naší datové schránky je 9igx8sb.

Těšíme se na spolupráci. Tým SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 29. 8. 2019

Hledáme speciálního pedagoga do našeho skvělého týmu

Nabízíme:

 • práci na úvazek 0,4 (zástup za MD), pracoviště Zlín, Středová
 • nástup dle dohody

Požadujeme:

 • odbornou kvalifikaci pro výkon činnosti speciálního pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (ukončené magisterské studium v oboru speciální pedagogiky)
 • řidičský průkaz sk. B
 • schopnost týmové spolupráce, komunikativnost
 • praxe ve školském poradenském zařízení výhodou

K písemné přihlášce, prosím, přiložte:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis
 • vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů: uchazeči o zaměstnání – ke stažení na skola-spc.cz (GDPR)

 

Nabídky zasílejte do 31. 3. 2019 na adresu SPC Zlín, Středová 4694, 760 05 Zlín, nebo datovou schránkou (ID datové schránky: 9igx8sb) nebo v zašifrované zprávě jako přílohu e-mailu (cablikova@skola-spc.cz), heslo nám sdělte telefonicky (tel. 577 241 256).

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí SPC Michaelu Cablíkovou.

Vybraným zájemcům, kteří budou splňovat základní požadavky, bude zaslána pozvánka k výběrovému řízení. 

Vloženo dne 13. 2. 2019

Seminář s workshopem

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ – Dítě s PAS v MŠ. Seminář se koná dne 21. 2. 2019, 14:00 – 17:00. Více informací naleznete zde:

Pozvánka na seminář 21.2.2019

Vloženo dne 13. 2. 2019

 

Pozvánka na pracovní setkání, jehož téma je Dítě s PAS v ZŠ. Seminář se koná dne 12. 11. 2018, 9:00 – 11:30.

Více informací naleznete zde:

Pozvánka na pracovní setkání PAS v ZŠ 7.12.2018

 

Vloženo dne 13. 11. 2018

Pozvánka na pracovní setkání, jehož téma je Dítě s PAS v MŠ. Seminář se koná dne 12. 11. 2018, 9:00 – 11:30.

Více informací naleznete zde:

Pozvánka PAS-MŠ 12.11.2018

Vloženo dne 7. 11. 2018

Pozvánka na nácviky sociálních dovedností – žáky II. stupně ZŠ zveme na nácviky sociálních dovedností, které budou pod vedením speciálních pedagogů probíhat v SPC Zlín Středová.

Více informací naleznete zde: 2st.zš

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018


Pozvánka do kavárničky –  dospívající klienty s PAS, kteří v loňském školním roce navštěvovali nácviky sociálních dovedností, zveme na neformální setkání, která proběhnou 5. 11., 3. 12. 2018.

Více informací naleznete zde: kavárnička

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018


Pozvánka na skupinová setkání rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (klientů SPC) – 1.11.2018, 6.12.18, 10.1.2019, 7.2.2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka sk.pro rodiče 18_19

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018


 

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol na téma „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 1. 10. 2018 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zdě: Pozvánka PAS-MŠ 1.10.2018

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 27. 9. 2018


Nabídka pro pedagogické pracovníky základních a středních škol – seminář na téma „VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 21. 9. 2018 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka na seminář Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,SŠ 21.9.2018

Srdečně Vás, vážení pedagogové, zveme.

Vloženo dne 13. 9. 2018


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

rádi bychom Vám nabídli metodickou podporu při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. Formuláře IVP najdete na našem webu http://www.skola-spc.cz/?page_id=105

Inspirace a návody najdete také např. v této publikaci. Výsledek obrázku pro individuální vzdělávací plán

Očekáváme, že během měsíce září budete dle potřeby konzultovat plány se speciálními pedagogy našeho SPC, kteří vydávali žákům doporučení pro vzdělávání (popř. kteří s vaší školou spolupracují). Nabízíme konzultace telefonické, e-mailové, popř. osobní v předem dohodnutém termínu. V případě zasílání IVP jako přílohy e-mailové zprávy, Vás žádáme o smazání osobních údajů žáků. IVP můžete zasílat i datovou schránkou. ID naší datové schránky je 9igx8sb.

Těšíme se na spolupráci. Tým SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 11. 9. 2018


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení pedagogové, vážení rodiče, milí klienti – děti, žáci, studenti,

dovolte, abych Vás všechny pozdravila v novém školním roce. Doufám, že jste si letní volno patřičně užili a načerpali energii do dalšího roku. Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Přestože skončilo tzv. přechodné dvouleté období, kdy vešla v platnost část školského zákona týkající se dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a s ní související vyhláška č. 27/2016 Sb., změny budou ještě pokračovat, věříme, že k lepšímu.

Do nového školního roku vám přeji hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro všechny pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.

Přeji všem úspěšný školní rok 2018/2019 a společně se svými kolegyněmi a kolegou se těšíme na výbornou spolupráci v pohodové atmosféře.

Za celý tým pracovníků SPC

Mgr. Michaela Cablíková

Vloženo dne 3. 9. 2018


Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na semináře pro pedagogické pracovníky na témata:

Vloženo dne 28.5. 2018


Vážení rodiče předškoláčků s PAS,

nástup do školy s sebou přináší mnoho nového, doposud neznámého, a často na první pohled nepochopitelného. Pro klienty SPC jsme připravili tři setkání (květen/červen 2018), při kterých se postupně nachystáme na to, co je možná v prvních dnech školy potká. Bližší informace naleznete v letáčku …

Vloženo dne 3.5. 2018


2. duben se stal Světovým dnem autismu a jako uznání tohoto dne jsme podpořili osvětu autismu i u nás v SPC.

Vloženo dne 4.4. 2018


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás ozvat na dvě setkání rodičů dětí s PAS. Cílem skupinového setkání je zejména sdílení zkušeností s ostatními rodiči, prarodiči, pečovateli, kteří se spolupodílí na výchově a vzdělávání dětí. S ohledem na vysoký zájem ze strany rodičů budou setkání dvě:

  • setkání pro rodiče dětí s PAS v MŠ, popř. s novou dg. na ZŠ – 24.4.2018 – pozvánka
 • setkání rodičů dětí s PAS v běžné ZŠ – 15.5.2018 – pozvánka

S ohledem na pracovní i osobní povinnosti rodičů je možnost si vybrat jeden ze dvou navržených časů setkání – 9,30 – 11,00 hod., popř. 15,30 – 17,00 hod.

Vloženo dne 3.4. 2018


Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání s Mgr. Monikou Augustinovou, která pracuje v NNO Naděje, která poskytuje péči o klienty se zdravotním postižením po ukončení školní docházky (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, chráněné bydlení a další služby). Setkání proběhne 17.4.2018 v 16,00 hod. v prostorách našeho SPC. (pozvánka Naděje)

Vloženo dne 20.3. 2018


Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na metodické setkání pedagogických pracovníků na téma: „Práce se žákem s poruchou autistického spektra v ZŠ, SŠ„, které se bude konat 23.1.2018.

Vloženo dne 14.1. 2018


 


Vážení pedagogové,

v záložce Formuláře a dokumenty jsme pro vás připravili aktuální verzi formulářů IVP.

Vloženo dne 27. 11. 2017


Vážení rodiče,

oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Bližší informace naleznete zde…

Vloženo dne 10. 11. 2017


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

opět jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí:

Vloženo dne 9. 11. 2017


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku seminářů, zaměřených za vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhnou 20.9., 27.9. a 3.10.2017 a budou se věnovat tématům blíže specifikovaným v příloze zde.

Návratku k metodickému setkání pedagogických pracovníků naleznete na zde.

Vloženo dne 11. 9. 2017


Tým SPC Zlín, Středová posílili noví kolegové Mgr. Marcela Bartošíková a Mgr. Ivo Říha. Přejeme jim hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty

Vloženo dne 4. 9. 2017


Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání rodičů dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Setkání se bude konat v úterý 2. května 2017 v našem SPC. Těšíme se na setkání. Více informací naleznete v pozvánce zde: Pozvánka na setkání rodičů 2.5.2017

Vloženo dne 4. 4. 2017


Vážení rodiče,

zveme vás na neformální setkání rodičů dětí, žáků a studentů s tělesným postižením „Spolupráce rodiny a školy při vzdělávání“. Setkání se bude konat 20.3.2017 v 16,30 hod.

                                                                                                                                     Vloženo dne 19. 3. 2017


 

2. dubna se koná Světový den porozumění autismu (World Austism Awareness Day) 

Připojte se s námi, více naleznete na stránkách http://denautismuzlin.4fan.cz/

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku metodických setkání.

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, termín 11. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-11-1-2017-ms

Práce se žákem/studentem s poruchou autistického spektra v ZŠ a SŠ, termín 16. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-16-1-2017-zs-a-ss

Vloženo dne 13. 12. 2016


POZVÁNKA NA SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Vážení rodiče, oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Základní podmínkou pro přijetí dítěte do skupiny je schopnost pracovat ve skupině.Více informací zde: pozvanka-na-skupinove-nsd-2016.


Milé paní učitelky,

rádi bychom vás inspirovali při psaní IVP. Předkládáme vám jeden velmi pěkně zpracovaný Individuální vzdělávací plán pro MŠ – dítě s PAS. vzor-ivp-pro-ms-dite-s-autismem


Společné vzdělávání

V praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č.  82/2015 Sb naleznete  zde

Vloženo dne 6. 9. 2016


 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty pracoviště Uherské Hradiště. V termínu od 21. 9. 2016 a 22. 9. 2016  budou probíhat na pracovišti Uherské Hradiště semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP   Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP-21.9.2016 UH IVP-22.9.2016 UH

Vloženo dne 6. 9. 2016


Tým SPC Zlín, Středová posílila nová kolegyně MgA. et Mgr. Lenka Tomm. Přejeme hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty.

Vloženo dne 2. 9. 2016


Ve dnech 12. 9. 2016 – 14. 9. 2016 se v SPC Zlín, Středová uskuteční kurz PORTAGE pro pedagogické pracovníky poradenských zařízení a speciálních škol.

Vloženo dne 2. 9. 2016


 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. V termínu od 19.9. do 23.9.2016 budou opět probíhat v SPC semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP- 19.9.2016 IVP- 20.9.2016 IVP- 21.9.2016 IVP- 22.9.2016 IVP- 23.9.2016

Vloženo dne 2. 9. 2016