Aktuality

Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na metodické setkání pedagogických pracovníků na téma: „Práce se žákem s poruchou autistického spektra v ZŠ, SŠ„, které se bude konat 23.1.2018.

Vloženo dne 14.1. 2018


 


Vážení pedagogové,

v záložce Formuláře a dokumenty jsme pro vás připravili aktuální verzi formulářů IVP.

Vloženo dne 27. 11. 2017


Vážení rodiče,

oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Bližší informace naleznete zde…

Vloženo dne 10. 11. 2017


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

opět jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí:

Vloženo dne 9. 11. 2017


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku seminářů, zaměřených za vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhnou 20.9., 27.9. a 3.10.2017 a budou se věnovat tématům blíže specifikovaným v příloze zde.

Návratku k metodickému setkání pedagogických pracovníků naleznete na zde.

Vloženo dne 11. 9. 2017


Tým SPC Zlín, Středová posílili noví kolegové Mgr. Marcela Bartošíková a Mgr. Ivo Říha. Přejeme jim hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty

Vloženo dne 4. 9. 2017


Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání rodičů dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Setkání se bude konat v úterý 2. května 2017 v našem SPC. Těšíme se na setkání. Více informací naleznete v pozvánce zde: Pozvánka na setkání rodičů 2.5.2017

Vloženo dne 4. 4. 2017


Vážení rodiče,

zveme vás na neformální setkání rodičů dětí, žáků a studentů s tělesným postižením „Spolupráce rodiny a školy při vzdělávání“. Setkání se bude konat 20.3.2017 v 16,30 hod.

                                                                                                                                     Vloženo dne 19. 3. 2017


2. dubna se koná Světový den porozumění autismu (World Austism Awareness Day) 

Připojte se s námi, více naleznete na stránkách http://denautismuzlin.4fan.cz/

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku metodických setkání.

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, termín 11. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-11-1-2017-ms

Práce se žákem/studentem s poruchou autistického spektra v ZŠ a SŠ, termín 16. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-16-1-2017-zs-a-ss

Vloženo dne 13. 12. 2016


POZVÁNKA NA SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Vážení rodiče, oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Základní podmínkou pro přijetí dítěte do skupiny je schopnost pracovat ve skupině.Více informací zde: pozvanka-na-skupinove-nsd-2016.


Milé paní učitelky,

rádi bychom vás inspirovali při psaní IVP. Předkládáme vám jeden velmi pěkně zpracovaný Individuální vzdělávací plán pro MŠ – dítě s PAS. vzor-ivp-pro-ms-dite-s-autismem


Společné vzdělávání

V praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č.  82/2015 Sb naleznete  zde

Vloženo dne 6. 9. 2016


 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty pracoviště Uherské Hradiště. V termínu od 21. 9. 2016 a 22. 9. 2016  budou probíhat na pracovišti Uherské Hradiště semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP   Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP-21.9.2016 UH IVP-22.9.2016 UH

Vloženo dne 6. 9. 2016


Tým SPC Zlín, Středová posílila nová kolegyně MgA. et Mgr. Lenka Tomm. Přejeme hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty.

Vloženo dne 2. 9. 2016


Ve dnech 12. 9. 2016 – 14. 9. 2016 se v SPC Zlín, Středová uskuteční kurz PORTAGE pro pedagogické pracovníky poradenských zařízení a speciálních škol.

Vloženo dne 2. 9. 2016


 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. V termínu od 19.9. do 23.9.2016 budou opět probíhat v SPC semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP- 19.9.2016 IVP- 20.9.2016 IVP- 21.9.2016 IVP- 22.9.2016 IVP- 23.9.2016

Vloženo dne 2. 9. 2016