Uncategorized

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Březen 30, 2014

Úvodní strana

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v Zakladní škole Zlín, Středová ve školním roce 2024/2025

Rozhodnutí ke stažení ve formátu PDF

Zápis

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok

Organizace školního roku 2023/2024

Jak bude vypadat volno v nadcházejícím školním roce, najdete pod následujícím odkazem:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2023-2024-v-zs-ss-zus-a

Podpořte nás..

Zápis

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 30.3.2023 od 9:00 do 14:00. V 10:00 a 13:00 se můžete těšit na krátké vystoupení našich žáků.

Vánoce

Vánoční prázdniny trvají od 23.12. do 2.1. 2023

Zpět do školy nastupujeme v úterý 3.1. 2023

Přejeme všem krásné Vánoce

Ředitelské volno

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie a tepla vyhlašujeme na úterý 8.11.2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

děkujeme za pochopení

vedení školy

Ředitelské volno

Vážení rodiče, z důvodu havarijní odstávky tepla a teplé vody vyhlašujeme na čtvrtek 13.10.2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

děkujeme za pochopení

vedení školy

Nově dostupný jídelníček

Nově si můžete vždy aktuálně dostupný jídelníček pro školu zobrazit po kliknutí na sekci „JÍDELNÍČEK“ uprostřed hlavní nabídky na vrcholu stránky.

30. výročí založení naší školy!

Seznam přijatých uchazečů

Zápis do školy

Aktuální informace

PF 2022

Aktuální informace

Vážení rodiče,
ve dnech 8.11.2021 a 15.11.2021 bude ve třídách opět probíhat testování na COVID-19. Prosíme Vás opět o úzkou spolupráci a pomoc při testování žáků. Testování proběhne v již standardním režimu, jaký se nám ve škole osvědčil.

Děkujeme Vám
PaedDr. Věra Dernie
ředitelka školy

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče,
slavnostní zahájení nového školního roku v základní škole na Středové se uskuteční ve středu 1. září 2021 od 8:00 do cca. 9:00 hodin. Výuka začne ve čtvrtek 2. září 2021.
Na základě „Souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/2022“, vzhledem k onemocnění covid-19, které vydalo MZ ČR a MŠMT vám oznamujeme, že 2., 6. a 9. září proběhne testování žáků naší školy. Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu, jako tomu bylo v průběhu loňského školního roku.

Očkovací kampaň ZK

kyberDĚTI v sítích

Seznam přijatých žáků

Aktuální informace

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4.2021 se otevírá naše škola pro všechny žáky. Výuka je však podmíněna testováním žáků neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy. Rodiče žáků obdrží test, který budou svému dítěti aplikovat. Testování bude vždy probíhat ve třídě za přítomnosti zaměstnance školy, který test posléze vyhodnotí. V případě bude-li mít dítě pozitivní výsledek testu, přesune se do izolační místnosti, kde si jej zákonný zástupce neprodleně vyzvedne.

Žáci, kteří ve čtvrtek využívají dopravy spolku Handicap (?), z rehabilitačního stacionáře, budou po domluvě testováni personálem stacionáře Nivy.

Rodiče, pokud nesouhlasíte s testováním svého dítěte, pak dítě zůstává doma. Škola není povinna v tomto případě zabezpečovat distanční výuku, bude mu pouze poskytnuta přiměřená forma studijní podpory.

Výuka a provoz školní družiny bude probíhat ve stejném režimu, jako tomu bylo před uzavřením školy, tedy se zachováním homogenních tříd a skupin školní družiny.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat

PaedDr. Věra Dernie
ředitelka školy
604 122 257

Veselé Velikonoce

Modrý den

Aktuální informace k zápisu

Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS
Žádost o odklad školní docházky

Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli

Přihlásit se můžete zde.

Informace k zápisu do školy

Informace o ošetřovném

Bližší informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Aktuální informace

Vážení rodiče,

na základě nařízení Vlády ČR je od pondělí 1. března 2021 škola uzavřena pro žáky všech ročníků. Všichni žáci budou vzděláváni doma distančním způsobem. Bližší informace vám sdělí třídní učitelé.

Školní družina nebude v provozu.

Bližší informace nejsou v tuto chvíli k dispozici. Jakmile budou, hned vám je sdělíme.

PF 2021

Aktuální informace

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády ČR oznamujeme pro dny 21. – 22. 12. 2020 DNY BOJE PROTI COVIDU. Rodiče můžou po tyto dva dny čerpat ošetřovné.

Ve dnech 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 následují vánoční prázdniny. Nástup do školy v pondělí 4.1.2021.

Obrázkový návod pro odběry na Covid-19 pro děti

Aktuální informace

Vážení rodiče,
od 18. listopadu 2020 je opět povolena školní docházka do škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, mentálním a souběžným postižením více vadami a autismem.

Od středy 18. listopadu 2020  je tedy škola otevřena v běžném režimu, více informací naleznete zde: 13.11.2020-SpSPriloha2.pdf

Stravování žáků je zajištěno za obvyklých podmínek.

Aktuální informace

Vážení rodiče, 
od 2. listopadu 2020 do odvolání je naše škola uzavřena. Žáci se budou vzdělávat distanční formou, která je povinná. 
Třídní učitelé se s Vámi spojí a objasní vzdělávání na dálku. Předem Vám všem děkuji za Vaši spolupráci a trpělivost.
PaedDr. Věra Dernie
Informace k ošetřovnému naleznete zde

Aktuální informace

Vážení rodiče,
vzhledem k závažnosti vývoje onemocnění COVID-19 v naší republice Vám dávám ke zvážení, zda nebude lepší nechat Vaše děti doma. Všichni naši pracovníci dodržují nastavená hygienická pravidla, ale na druhou stranu se všichni pohybují v obchodě, MHD apod. Máme obavu, že případné onemocnění našich žáků by mělo pro ně vážné následky.

Škola nadále funguje, pokud byste chtěli děti nechat doma, prosím o nahlášení do 8:00 třídnímu učiteli či na mobil 604 122 257.

Přeji všem zdraví a ať tuto nepříznivou dobu zdárně přečkáme.

PaedDr. Věra Dernie
ředitelka školy

Aktuální informace

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 se provoz naší školy nemění a je stejný jako doposud.


Na základě krizového opatření vlády z dne 8.10.2020 se upravuje provoz škol. V souladu s tímto opatřením je naše škola ve stejném (každodenním) režimu jako doposud. Střídání žáků 2. stupně základní školy při prezenční výuce ve škole a distanční výuce doma po týdnu se žáků naší školy netýká.
– školní družina je nadále v provozu
– je zakázána plavecká výuka
– pokračuje zákaz zpěvu
– pokračuje zákaz sportovních aktivit v tělesné výchově pro žáky 2. stupně

Od 26.10. do 27.10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy ve škole. Žáci tedy půjdou v říjnu naposled do školy v pátek 23.10. a do školy by měli nastoupit v pondělí 2. listopadu.

O případných nových skutečnostech Vás budeme informovat.

Vedení školy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče, v pátek, dne 25.9.2020 NEUDĚLUJI v naší škole ředitelské volno. Provoz školy i ŠD bude v tento den normální.

PaedDr. Věra Dernie
ředitelka školy

Nošení roušek

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje od čtvrtka 10. 9. 2020 nošení roušek.

Od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ve vnitřních prostorech staveb a v hromadných dopravních prostředcích nošení ochranných prostředků úst a nosu (roušky).

Rodiče, klienti SPC i všechny další osoby vstupující do prostor základní školy mají povinnost mít ústa a nos zakryty rouškou.

Na žáky v naší základní škole a zaměstnance školy se tato povinnost nevztahuje.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování tohoto nařízení.

Informace pro rodiče

Školní rok 2020/2021 začíná v naší škole v úterý 1.9.2020 v 8 hodin.
Ve škole na Středové se sejdou rodiče s třídními učiteli na jednotlivých třídách (odpadá tradiční společné setkání). Rodiče žáků na Nivách se setkají ve svých třídách na Nivách (6. třída a přípravný stupeň). Tyto schůzky pro rodiče budou informativní (cca. 1 hodina)*
Vstup dospělým do tříd bude dovolen pouze v rouškách. 
Řádná výuka bude zahájena (včetně školní družiny a stravování) ve středu 2.9.2020.

* Zde se rodiče dozví také veškeré informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních v souvislosti COVID-19.

Vedení školy

Změna ceny stravného

Otevíráme školu 3.6.2020

Osobní údaje uvedené v „Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ jsou zpracovávány na právní základě zpracování podle čl. 6 odst 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30.4.2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Krásný Den matek přejeme

Důležité upozornění !

Vážení rodiče, na základě Metodiky z MŠMT se speciální školy našeho typu už do 30.6.2020 bohužel neotevřou (dokument MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020„).
V případě jakýchkoliv změn Vás budeme okamžitě informovat.
S přáním všeho dobrého a hlavně zdraví
PaedDr. Věra Dernie

Veselé Velikonoce

Informace k zápisu do školy

Žádost o přijetí k povinné školní docházce ke stažení zde

Žádost o odklad školní docházky ke stažení zdeŽádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Pokud rodič má zájem čerpat ošetřovné na své dítě z důvodu uzavření školy použije formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“. Případně při střídání péče formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy- střídání při převzetí péče“. Část A vyplní a potvrdí škola, část B vyplní zaměstnanec a předá neprodleně svému zaměstnavateli. Potvrzení si můžete vyřídit v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě
(577 142 747 popř. 604 122 257).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy_střídání při převzetí péče
Karanténa_a_ošetřovné

Provoz SPC v době karantény

Vážení klienti,

s ohledem na současnou situaci spojenou s nařízením karantény z důvodu pandemie viru COVID-19 je provoz SPC omezen. V případě urgentních dotazů, prosím, kontaktujte konkrétní pracovníky emailem, popř. vedoucí SPC, a to formou emailu, nebo telefonicky (+ 420 739 056 942).

Rádi bychom Vás i navzdory současné situaci ujistili, že péči o naše klienty se, i když odlišnou formou, věnujeme.

Obnovení běžného provozu SPC bude dále záviset na nařízení Vlády ČR.

Tým SPC Zlín, Středová  

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ !

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma. Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena a Vašim dětem bude po návratu do školy umožněno doplnění učiva tak, aby na konci školního roku z tohoto důvodu nehrozilo neklasifikování. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne 6. března 2020.
V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, nejpozději do neděle 8. března 2020 na moji mailovou adresu skola@skola-spc.cz nebo telefon 604 122 257.
Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

PaedDr. Věra Dernie, ředitelka školy

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE


OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/khszk_letak_covid_28_2.pdf


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pozvánka k setkání podpůrné skupiny rodičů a sdílení zkušeností s problematikou ADHD

Vyjádření školy

Ovoce a zelenina do škol

Pozvánka do kroužku
Mladý technik – modelář

Naše škola se účastní projektu RecykoHraní

Zjistit více…