Kontakty

Pracoviště Zlín: 

Základní škola Zlín, Středová
Středová 4694
760 05 Zlín – Jižní Svahy

Tel.: +420 577 241 256

E-mail: spc@skola-spc.cz

Pracoviště Uherské Hradiště:

Základní škola a Mateřská škola
Větrná 1063
686 05 Uherské Hradiště

Mobil: +420 603 565 396

E-mail: bartosikova@skola-spc.cz

Příjem nových požadavků k poskytnutí poradenské služby (nových klientů), denně 12:00 – 15:00 na čísle 577 241 256.

Kontakty na jednotlivé poradenské pracovníky naleznete níže:


Jednotliví poradenští pracovníci

Pracoviště Zlín: 

ŘEDITELKA ŠKOLY:

PaedDr. Věra Dernie

E-mail: dernie@skola-spc.cz

VEDOUCÍ SPC, SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

Mgr. et Mgr. Monika Augustinová

Mobil: +420 739 056 942

E-mail: augustinova@skola-spc.cz

PORADENSKÝ PRACOVNÍK PRO OBLAST SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY:

  • informace o příspěvcích a dávkách pro zdravotně postižené
  • poradenství ve věcech opatrovnictví, svéprávnosti, vyřízení invalidního důchodu apod.

Bc. Radka Majerová

Tel: +420 577 241 256

E-mail: spc@skola-spc.cz
majerova@skola-spc.cz

PSYCHOLOG SPC:

PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková

Mobil: +420 737 360 398

E-mail: vaculikova@skola-spc.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ:

Mgr. Petra Slováková
zástupkyně vedoucí SPC, krajský koordinátor péče o děti a žáky s poruchami autistického spektra

Mobil: +420 739 359 040

E-mail: slovakova@skola-spc.cz

Mgr. Markéta Forejtarová

Mobil: +420 603 403 826

E-mail: forejtarova@skola-spc.cz

Mgr. Ivo Říha

Mobil: +420 603 403 865

E-mail: riha@skola-spc.cz

MgA. et Mgr. Lenka Tomm

Mobil: +420 737 370 451

E-mail: tomm@skola-spc.cz                          

Pracoviště Uherské Hradiště:

SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

Mgr. Marcela Bartošíková

Mobil: +420 603 565 396

E-mail: bartosikova@skola-spc.cz

Mgr. Lenka Trávníčková

(pracovní dny: úterý, středa)

Mobil: +420 736 163 923

E-mail: travnickova@skola-spc.cz

V případě nových žádostí nebo objednání na vyšetření kontaktujte:

Bc. Radku Majerovou

Tel: + 420 577 241 256

E-mail: spc@skola-spc.cz