Kontakty

Pracoviště Zlín: 

Základní škola Zlín, Středová

Středová 4694
760 05 Zlín – Jižní Svahy

Tel: 577 241 256                              

E-mail: spc@skola-spc.cz

Odloučené pracoviště Uherské Hradiště:

Základní škola a Mateřská škola

Větrná 1063
686 05 Uherské Hradiště

Tel: 603 565 396
(v případě, že bude telefon nedostupný, volejte na číslo 577 241 256)

Příjem nových požadavků k poskytnutí poradenské služby (nových klientů), denně 12:00 – 15:00 na čísle 577 241 256.

Kontakty na jednotlivé poradenské pracovníky naleznete níže:


Jednotliví poradenští pracovníci

Pracoviště Zlín: 

PaedDr. Věra Dernie – ředitel školy a SPC

dernie@skola-spc.cz

Bc. Radka Majerová – poradenský pracovník SPC

pro oblast sociální problematiky

  • informace o příspěvcích a dávkách pro zdravotně postižené
  • poradenství ve věcech opatrovnictví, svéprávnosti, vyřízení invalidního důchodu apod.

tel.: +420 577 241 256

spc@skola-spc.cz

majerova@skola-spc.cz

Mgr. et Mgr. Monika Augustinová – vedoucí SPC, speciální pedagog

mobil: +420 739 056 942

augustinova@skola-spc.cz

PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková – psycholog

mobil: +420 737 360 398

vaculikova@skola-spc.cz

Mgr. Markéta Forejtarová – speciální pedagog

tel.: +420 577 241 256

forejtarova@skola-spc.cz

Mgr. Petra Slováková – speciální pedagog, krajský koordinátor péče o děti s poruchami autistického spektra

mobil: +420 739 359 040

slovakova@skola-spc.cz

Mgr. Helena Stráská – speciální pedagog

(k zastihnutí v SPC:

sudý týden: pondělí – úterý;

lichý týden pondělí – čtvrtek)

mobil: +420 603 403 826

straska@skola-spc.cz                          

Mgr. Lea Kopecká – speciální pedagog

(k zastihnutí v SPC: středa – pátek)

mobil: +420 737 370 451

kopecka@skola-spc.cz

Mgr. Ivo Říha – speciální pedagog

mobil: +420 603 403 865

riha@skola-spc.cz

Pracoviště Uherské Hradiště:

V případě nových žádostí nebo objednání na vyšetření kontaktujte Bc. Radku Majerovou

tel: + 420 577 241 256, e-mail: spc@skola-spc.cz

Mgr. Marcela Bartošíková – speciální pedagog

bartosikova@skola-spc.cz

+420 603 565 396

(v případě, že bude telefon nedostupný, volejte na číslo 577 241 256)