Ve školním roce 2010-2011 proběhnou opět na naší škole zájmové kroužky.

Kroužek taneční - Takáčová, Velikovská

žáci:
Jan Procházka, Tereza Vondráková,Tomáš Sedláček, Roman Vágner, Daniel Sedláček, Ivana Šuráňová, Veronika Štěpaníková, Nikola Hradilová, Tereza Kučerová, Šárka Koníčková, Ondřej Mozga

Cílem tanečního kroužku:
V tanečním kroužku se děti učí pohybovat podle hudby, snaží se zkoordinovat pohyby podle rytmu a zvládat základní prvky tance.

Kroužek hudební - Takáčová, Velikovská

žáci:
Jan Procházka, Jan Langer, Petr Kašpar, Tereza Vondráková, Pavel Mačák, Jiří Šubert, Tomáš Sedláček, Petra Naňáková, Roman Vágner, Ivana Šuráňová, Veronika Štěpaníková, Dominik Kráčala, Kateřina Okálová, Petra Balajková, Barbora Daňková

Cílem tanečního kroužku:
V hudebním kroužku se děti učí zpívat lidové písničky a písně od J. Uhlíře a Z. Svěráka. Děti se také učí poslouchat rytmus a snaží se hrát na orffovy nástroje.

PC pro velké děti - Hutěčka

žáci:
Jakub Drábek, Jiří Šubert, Josef Jakuba, Pavel Mačák, Andrea Mechlová

Cílem kroužku PC:
Orientace na klávesnici, práce s myší, základní orientace v grafickém prostředí PC, ukládání práce, kopírování pomocí schránky, spuštění aplikací, jednoduché hry, práce s textem – psaní, formátování textu, počítačová technika – práce s digitálním fotoaparátem, přenos a úprava fotografií do PC, internet – internetové adresy, vyhledávání a ukládání informací z internetu, práce se soubory.

PC pro malé děti - Velikovská

žáci:
Šárka Koníčková, Dominik Kráčala, Daniel Sedláček, Nikola Hradilová, Richard Jež, Roman Vágner

Cílem kroužku PC:
Děti si osvojí MS Word – základy písma, práci s textem, poznávání písmen, práci na datovém projektoru, opis textu, práci s internetem, kreslení na PC a výukové hry zaměřené na rozvoj všech smyslů dítěte.

Kroužek rukodělný - Vosmíková

žáci:
Josef Jakuba, Jiří Šubert, Jakub Drábek, Tereza Kučerová, Ondřej Mozga

Cílem kroužku:
V rukodělném kroužku děti získají základy vaření, vyzkouší si výrobu pomazánky, pečení cukroví, vaření pudinku, výrobu koktejlu, dále si děti vyzkouší techniku decoupage, malbu na sklo, textil, výrobu přáníček a různé rukodělné práce.

Logopedicko - komunikační I. - Vosmíková

žáci:
Tereza Kučerová, Ondřej Mozga, Josef Jakuba, Tereza Vondráková, Nikola Hlavinková

Cílem kroužku:
Kroužek je zaměřen na dechová cvičení, fonační cvičení, rozvíjení artikulačních orgánů, motoriky, fonematického sluchu a na zrakové vnímání. Všechny činnosti provádíme formou hry.

Logopedicko - komunikační II. - Zálešáková, Nevřivá

žáci:
Kristýna Petříková, Adam Jáchymek, Milan Olšanský, Veronika Štěpaníková, Romana Kovářová, Lukáš Podolan, Ivona Hábová

Cílem kroužku:
Kroužek nenahrazuje odbornou individuální logopedickou péči, kterou mnozí žáci potřebují. Snaha kroužku je,aby děti se dle svých individuálních možností aktivně zapojovaly do společných logopedicko-komunikačních činností jako jsou: dechová, hlasová a artikulační cvičení, rytmizace, říkanky a písně ve spojení s pohybem, vyprávění, dramatizace pohádek. Vše probíhá zábavnou a hravou formou.

Výtvarný kroužek - Dlabajová, Florová

žáci:
Lukáš Podolan, Jakub Drábek, Richard Jež, Šárka Koníčková, Kateřina Okálová, Daniel Sedláček, Veronika Štěpaníková

Cílem kroužku:
Výtvarný kroužek je hlavně zaměřen na využití tvořivosti a talentu dětí. Učí se malovat, kreslit, používat různá tradiční i netradiční výtvarné techniky.

Předplatné nejmladšího diváka - Hečková, Nevřivá, Dlabajová

žáci:
Pavel Mačák, Josef Jakuba, Barbora Daňková, Petra Balajková, Kateřina Okálová, Kristýna Petříková, Ivona Hábová, Nikola Hlavinková, Ondřej Mozga, Tereza Kučerová, Šárka Koníčková

Cílem:
Návštěvou Městského divadla Zlín se snažíme, aby žáci se naučili samostatnosti v chování mimo školu, konkrétně v prostorách divadla a současně prožívali umělecký zážitek.