Sponzoring - škola

Abychom umožnili našim postiženým dětem co nejkvalitnější výchovu a vzdělání, využíváme jakékoliv finanční pomoci sponzorů. Bez nich bychom mohli jen ztěží zajišťovat finančně náročné pomůcky, které kombinovaně postiženým žákům usnadňují a zpříjemňují pobyt ve škole. Proto jsme vděční za jakoukoliv finanční pomoc.

Sponzorům nabízíme prezentaci firmy a poděkování na akcích pořádaných naší školou.

Kontaktujte: PaedDr. Věru Dernie
tel. fax.: 577 142 747
mobil: 604 122 257
e-mail: skola@skola-spc.cz
číslo b.ú.: 14 66 78 02 77/0100

Sponzoring - SPC

Informace nejen o tom, jak nám můžete pomoci

Hlavní náplní našeho SPC je začleňování postižených dětí do běžných mateřských a základních škol v místě bydliště, což ještě donedávna nebylo možné. Tyto děti byly zařazovány pouze do speciálních škol převážně s internátním pobytem.

Pro nás to znamená: navštívit rodinu, školu, vyšetřit dítě, vypracovat dokumentaci, navrhnout úpravu podmínek s ohledem na konkrétní rozsah postižení dítěte. Doporučujeme vhodné kompenzační pomůcky, speciální metody a postupy. Celý proces pak průběžně sledujeme a konzultujeme jeho funkčnost v daném prostředí. V průběhu vedení dítěte, které trvá několik let, mnohdy i celou školní docházku, jsme v aktivním kontaktu s dítětem, rodiči a pedagogy.

Školským zařízením i dětem do domácího užívání zapůjčujeme invalidní vozíky, speciální lavice a židle a jiné speciální pomůcky, které jsou nutné pro kvalitní výuku těchto dětí. Musíme tedy neustále dokupovat vhodné kompenzační pomůcky, stejně jako odbornou knihovnu je nutné doplňovat novými tituly. O zapůjčování literatury je totiž velký zájem jak ze strany rodičů, tak ze strany laické veřejnosti, která se dostane do kontaktu se školou či centrem. Zajišťujeme také výuku na PC jako náhradu komunikace a nákup drahých počítačových programů stejně jako jejich zapůjčování je samozřejmostí.

Je toho tedy opravdu hodně, co potřebujeme pro poskytování kvalitních služeb. Nejsme však schopni je poskytovat bez dostatku finančních prostředků, neboť postižených dětí přibývá a ze státního rozpočtu máme přislíbenu jen velmi malou částku. Ta ale nepokryje veškeré náklady na provoz a proto se obracíme na Vás jako na sponzory s prosbou pomoci nám vyřešit tento problém.

Jelikož jsme nuceni disponovat s částkou přidělenou ze státního rozpočtu a nemáme možnost získat jiné finanční prostředky, obracíme se na vás s prosbou o jakýkoliv příspěvek. Každá finanční pomoc nám může pomoci zkvalitnit nabízené služby a zejména může pomoci postiženým dětem zůstat u svých rodin a zároveň uplatnit právo na odpovídající vzdělání.

telefon: 577 241 256
spc@skola-spc.cz