Aktuální nabídky sledujte v sekci aktuality.

Speciálně pedagogické centrum (SPC) poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením (tělesné, kombinované nebo porucha autistického spektra) nebo zdravotním znevýhodněním (např. dlouhodobá nemoc). Tyto poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením Jejich účelem je přispívat k naplňování vzdělávacích potřeb žáků a rozvíjení jejich schopností, k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, ke zmírňování důsledků zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění.

SPC poskytuje následující služby:

S klienty SPC pracuje psycholog, speciální pedagogové a sociální pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky.

Formy péče:

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů – ke stažení zde.