Kontakty

Adresa školy

Základní škola Zlín, Středová
Středová 4694
Zlín – Jižní Svahy 760 05

Tel. škola: 577 142 747
Tel. SPC: 577 241 256

PaedDr. Věra Dernie, ředitelka školy: 604 122 257

Mgr. Eva Baštová, statutární zástupce: 731 693 173

Mgr. et Mgr. Monika Augustinová, vedoucí SPC: 739 056 942

Email: skola@skola-spc.cz
ID datové schránky: 9igx8sb
Číslo účtu: 1466590297/0100

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE – www.zkola.cz

Ředitelka školy

PaedDr. Věra Dernie

———

dernie@skola-spc.cz

Ředitelka SPC

PaedDr. Věra Dernie

———

dernie@skola-spc.cz

Vedoucí SPC

Mgr. et Mgr. Monika Augustinová

———

augustinova@skola-spc.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Eva Baštová

———

bastova@skola-spc.cz

Samostatná referentka

Markéta Machů

———

machu@skola-spc.cz

Metodik a koordinátor
ICT

Mgr. Bc. Michal Hutěčka

———

hutecka@skola-spc.cz

Webmaster

Mgr. Bc. Michal Hutěčka

———

hutecka@skola-spc.cz

Metodik prevence

Mgr. Zuzana Štěpánková

———

stepankova@skola-spc.cz

Výchovný poradce

Mgr. Pavla Fojtů

———

fojtu@skola-spc.cz

Konzultační hodiny každý čtvrtek 12:30 – 13:30 (možno domluvit i individuálně jiný čas)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Miloš Krul

———

poverenec.oou@skola-spc.cz

Třídní učitelé

Mgr. Milana Zálešáková

———

zalesakova@skola-spc.cz

Mgr. Zuzana Štěpánková

———

stepankova@skola-spc.cz

Mgr. Pavla Fojtů

———

fojtu@skola-spc.cz

Mgr. Hana Horáková

———

horakova@skola-spc.cz

Mgr. Dagmar Škubníková

———

skubnikova@skola-spc.cz

Mgr. Bc. Michal Hutěčka

———

hutecka@skola-spc.cz

Mgr. Jana Nevřivá

———

nevriva@skola-spc.cz

Vedoucí vychovatelka v ŠD

Bc. Iveta Hečková

———

heckova@skola-spc.cz

Kontakty SPC

Najdete zde: