Školská rada

Založena v lednu 2006

Členové školské rady při ZŠ praktické a ZŠ speciální Zlín:

Za zřizovatele zvolena

Mgr. Jana Kapalková, KÚ Zlín

Za pedagogy zvolena

Mgr. Eva Baštová – předsedkyně školské rady

Za rodiče zvolena

paní Ilona Kovářová