Aktuality


 

Prosba studentky na rodiče našich klientů

Vážení rodiče!

Mám na Vás prosbu 🙂. Jsem studentka psychologie a už od prvního ročníku se věnuji práci s autistickými dětmi. Ráda bych se tímto směrem ubírala i nadále!

Proto jsem se rozhodla zaměřit svou bakalářskou práci na tvorbu metodiky volnočasových aktivit pro děti s PAS. Taková metodika totiž zatím neexistuje a může organizacím pomoci lépe tvořit a strukturovat specifické programy pro děti s PAS.

A tak se obracím právě na Vás! Hledám rodiče dětí, které jsou ve věku 6-12 let a vyplnili by mi krátky anonymní dotazník.

Jeho vyplnění mi moc pomůže a hlavně díky Vaším zkušenostem a názorům budu moci lépe vytvořit metodiku, která pak bude vyhovovat Vašim dětem.

Za každé vyplnění budu moc ráda! 🙂.

Leona Sabolová

odkaz na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD4ZYRgu1zc_8r0YKKbfmCEKEpDtszwgbBIjPkX7-o4b58kQ/viewform?usp=sf_link

Vloženo dne 22. 3. 2021.


 

Provoz SPC v období 1. – 21. března 2021

V návaznosti na krizová opatření vlády ČR (pandemie Covid-19) je provoz SPC v období 1. – 21. 3. 2021 omezen.

Ruší se veškeré úkony a setkání, která jsou spojená s osobní přítomností klientů a zákonných zástupců v SPC.

Jednotliví pracovníci SPC jsou k dispozici ke konzultacím na mobilních telefonech v pracovní dny v době 8.00 – 15.00 hod. nebo na e-mailech (viz Kontakty).

V týdnu 8. – 12. března 2021 pracujeme v režimu jarních prázdnin.

Vloženo dne 1. 3. 2021.


Vzdělávání dětí s PAS v MŠ

Pozvánka na sérii interaktivních on-line setkání pedagogických pracovníků

 

Místo setkání: On-line forma – Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Určeno pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Lektor: Mgr. Petra Slováková, krajský koordinátor péče o děti s PAS

Popis setkání: Pro pedagogy MŠ jsme připravili mini sérii on-line setkání, která budou zaměřena na metodiku strukturovaného učení uplatňovanou v MŠ při vzdělávání dětí s PAS. Více k jednotlivým setkání níže.

 

Strukturalizace: 12. 1. 2021, 13.00–14.00, přihlášku zasílejte do 8. 1. 2021

Pro děti s PAS je velmi důležité strukturovat prostředí. Pomáhá jim to předvídat činnosti, které se každý den opakují, aby věděli kde se nacházejí, co tam budou dělat, jak to budou dělat, jak dlouho, kdy a proč. Při setkání se zaměříme na strukturu prostoru, pracovního místa, úkolu, atd.

Přihláška zde: https://forms.gle/N1bNRW6PPGb6Tp5H7

 

Motivace: 9. 2. 2021, 13.00–14.00, přihlášku zasílejte do 5. 2. 2021

Motivace jako způsob ovlivňování chování má při práci s dětmi s PAS klíčovou roli. Pokud najdeme dostatečně motivační stimuly a vytvoříme funkční motivační systém, pak dokážeme předcházet problémům v chování. Při setkání si ukážeme některé motivační systém a práci s nimi.

Přihláška zde: https://forms.gle/2SMQaWoZbPLxhWjH7

 

Vizualizace: 16. 3. 2021, 13.00–14.00, přihlášku zasílejte do 12. 3. 2021

Vizuální vnímání a myšlení je jednou ze silných stránek dětí s PAS. Při setkání se zaměříme na to, jak vizualizovat prostor, aby mělo dítě lepší přehlednost prostorového uspořádání a zvýšila se jeho samostatnost při orientaci v prostoru. Při on-line setkání budeme specifikovat, jak vizualizovat pomocí konkrétních předmětů, fotografií, barevných obrázků, černobílých obrázků nebo piktogramů denní režim, výukové aktivity.

Přihláška zde: https://forms.gle/6sZssJGFZmqfQM8i8

 

Pracovní návyky, hra: 13. 4. 2021, 13.00 14.00,  přihlášku zasílejte do 9. 4. 2021

Popíšeme, jak by mohl vypadat den dítěte s PAS v MŠ a představíme některé kroky, které pomohou naučit dítě respektovat požadavky dospělého a spolupracovat s ním při vzdělávání.

Některým dětem je nutné pomoci hru nacvičit a dále ji rozvíjet. Při setkání nabídneme určité postupy, jak nácvik hry realizovat v rámci běžného režimu MŠ. 

Přihláška zde: https://forms.gle/132L1PpaYc9GNChv9

 

Těšíme se na on-line setkání s Vámi!      

Vloženo dne 22. 12. 2020.


 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PF-2021-002-5.jpg.

Vloženo dne 22. 12. 2020.


 

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS) v ZŠ, popř. SŠ

Pozvánka na on-line metodické setkání pro pedagogické pracovníky

 

Místo setkání: On-line: Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 17. 12. 2020 od 13.00 do 14.30 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají žáky s PAS v ZŠ, popř. v SŠ a jsou zároveň klienty SPC Zlín, Středová

Cena: zdarma (jako součást péče o klienty našeho SPC)

Lektoři: Mgr. Marcela Bartošíková, Mgr. Ivo Říha – spec. pedagogové SPC

PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková – psycholog SPC

Prosím přihlaste se na níže uvedeném odkazu do 14. 12. 2020:

https://docs.google.com/forms/d/1-GDc-GVpSs6ArdSeF4F0MPiXRosZUAzFdMEk4VINVx0/edit?usp=sharing

Těšíme se na on-line setkání s Vámi!

 


 

Vzdělávání dětí s PAS v MŠ aneb „Kdo se moc ptá, moc se dozví!“

Pozvánka na interaktivní on-line setkání pedagogických pracovníků

 

Místo setkání: On-line – Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694

Termín: 24. 11. 2020 od 13.00 do 14.30 hodin

Určena pro: Pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají děti s PAS v MŠ – klienty SPC Zlín, Středová

Cena: zdarma

Lektoři: Mgr. Petra Slováková, Mgr. Helena Stráská

Přihláška (klikněte na odkaz níže):

https://docs.google.com/forms/d/1e4y4-D_XiYwTQIQ0QLIQmKhQiJz7cuQE9qhe0OjUtms/edit

Těšíme se na on-line setkání s Vámi!

 


 

Distanční vzdělávání

Pro distanční vzdělávání žáků se SVP jsme připravili krátké metodické shrnutí:

Metodická podpora při dist. vzděl. žáků s SVP

 


 

Příjem nových požadavků

Vážení klienti, prosíme, abyste pro příjem nových požadavků k poskytnutí poradenské služby (nových klientů) využili čas každý pracovní den od 12:00 do 15:00 na čísle 577 241 256.

 


 

Informace k provozu SPC v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Žádáme všechny klienty a jejich zákonné zástupce, aby při vstupu do budovy použili desinfekci u vstupních dveří a nasadili si roušku, respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Pakliže se u klienta nebo zákonného zástupce v době termínu poskytnutí poradenské služby vyskytují příznaky nápadně připomínající onemocnění COVID-19 (zejm. pak kašel, dušnost, zvýšená teplota, ale i jiné.), dohodněte si, prosím, telefonicky či emailem, náhradní termín.

S ohledem na výše zmíněné také zdvořile žádáme o redukci počtu doprovázejících osob v případech, kdy je to možné.

Děkujeme za pochopení.

 


 

Provoz SPC v době letních prázdnin 

V době letních prázdnin (od 1. 7. do 23. 8. 2020) bude provoz SPC omezen. Standardní provoz bude obnoven 24. 8. 2020.

Tým SPC Zlín, Středová přeje všem klientům, zákonným zástupcům i jejich rodinám klidné léto plné nevšedních zážitků.  

 


 

Seminář žáci, studenti s PAS v ZŠ, SŠ

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky základních a středních škol na téma „VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 21. 11. 2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka na seminář – Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,SŠ – 21.11.2019

Na seminář se, prosím, přihlašujte prostřednictvím odkazu (tzv. Google formuláře), který naleznete v přiložené pozvánce výše – tj. elektronickou formou.

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 23. 10. 2019.

 


 

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol

na téma „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 2. 10. 2019 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka PAS-MŠ 2.10.2019

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 12. 9. 2019.

 


 

Metodická podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

rádi bychom Vám nabídli metodickou podporu při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. Formuláře IVP najdete na našem webu http://www.skola-spc.cz/?page_id=105

Očekáváme, že během měsíce září budete dle potřeby konzultovat plány se speciálními pedagogy našeho SPC, kteří vydávali žákům doporučení pro vzdělávání (popř. kteří s vaší školou spolupracují). Nabízíme konzultace telefonické, e-mailové, popř. osobní v předem dohodnutém termínu. V případě zasílání IVP jako přílohy e-mailové zprávy, Vás žádáme o smazání osobních údajů žáků. IVP můžete zasílat i datovou schránkou. ID naší datové schránky je 9igx8sb.

Těšíme se na spolupráci. Tým SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 29. 8. 2019.

 


 

Seminář s workshopem

Pozvánka na seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ – Dítě s PAS v MŠ. Seminář se koná dne 21. 2. 2019, 14:00 – 17:00. Více informací naleznete zde:

Pozvánka na seminář 21.2.2019

Vloženo dne 13. 2. 2019.

 


 

Pozvánka na pracovní setkání,

jehož téma je Dítě s PAS v ZŠ. Seminář se koná dne 12. 11. 2018, 9:00 – 11:30.

Více informací naleznete zde:

Pozvánka na pracovní setkání PAS v ZŠ 7.12.2018

Vloženo dne 13. 11. 2018.

 


 

Pozvánka na pracovní setkání,

jehož téma je Dítě s PAS v MŠ. Seminář se koná dne 12. 11. 2018, 9:00 – 11:30.

Více informací naleznete zde:

Pozvánka PAS-MŠ 12.11.2018

Vloženo dne 7. 11. 2018.


 

Pozvánka na nácviky sociálních dovedností

pro žáky II. stupně ZŠ zveme na nácviky sociálních dovedností, které budou pod vedením speciálních pedagogů probíhat v SPC Zlín Středová.

Více informací naleznete zde: 2st.zš

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018.

 


 

Pozvánka do kavárničky

pro dospívající klienty s PAS, kteří v loňském školním roce navštěvovali nácviky sociálních dovedností, zveme na neformální setkání, která proběhnou 5. 11., 3. 12. 2018.

Více informací naleznete zde: kavárnička

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018.

 


 

Pozvánka na skupinová setkání rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (klientů SPC)

 1.11.2018, 6.12.18, 10.1.2019, 7.2.2019 v SPC Zlín, Středová

Více informací naleznete zde: Pozvánka sk.pro rodiče 18_19

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 13. 9. 2018.

 


 

Nabídka semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol

na téma „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 1. 10. 2018 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zdě: Pozvánka PAS-MŠ 1.10.2018

Těšíme se na setkání.

Vloženo dne 27. 9. 2018.

 


 

Nabídka pro pedagogické pracovníky základních a středních škol

seminář na téma „VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA“ – 21. 9. 2018 v SPC Zlín, Středová.

Více informací naleznete zde: Pozvánka na seminář Vzdělávání žáků s PAS v ZŠ,SŠ 21.9.2018

Srdečně Vás, vážení pedagogové, zveme.

Vloženo dne 13. 9. 2018.

 


 

Podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

rádi bychom Vám nabídli metodickou podporu při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. Formuláře IVP najdete na našem webu http://www.skola-spc.cz/?page_id=105

Inspirace a návody najdete také např. v této publikaci. Výsledek obrázku pro individuální vzdělávací plán

Očekáváme, že během měsíce září budete dle potřeby konzultovat plány se speciálními pedagogy našeho SPC, kteří vydávali žákům doporučení pro vzdělávání (popř. kteří s vaší školou spolupracují). Nabízíme konzultace telefonické, e-mailové, popř. osobní v předem dohodnutém termínu. V případě zasílání IVP jako přílohy e-mailové zprávy, Vás žádáme o smazání osobních údajů žáků. IVP můžete zasílat i datovou schránkou. ID naší datové schránky je 9igx8sb.

Těšíme se na spolupráci. Tým SPC Zlín, Středová

Vloženo dne 11. 9. 2018.

 


 

Školní rok 2018/2019

Vážení pedagogové, vážení rodiče, milí klienti – děti, žáci, studenti,

dovolte, abych Vás všechny pozdravila v novém školním roce. Doufám, že jste si letní volno patřičně užili a načerpali energii do dalšího roku. Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Přestože skončilo tzv. přechodné dvouleté období, kdy vešla v platnost část školského zákona týkající se dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a s ní související vyhláška č. 27/2016 Sb., změny budou ještě pokračovat, věříme, že k lepšímu.

Do nového školního roku vám přeji hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro všechny pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.

Přeji všem úspěšný školní rok 2018/2019 a společně se svými kolegyněmi a kolegou se těšíme na výbornou spolupráci v pohodové atmosféře.

Za celý tým pracovníků SPC

Mgr. Michaela Cablíková

Vloženo dne 3. 9. 2018.


 

Semináře pro pedagogické pracovníky

Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na semináře pro pedagogické pracovníky na témata:

Vloženo dne 28. 5. 2018.

 


 

Nástup do ZŠ

Vážení rodiče předškoláčků s PAS,

nástup do školy s sebou přináší mnoho nového, doposud neznámého, a často na první pohled nepochopitelného. Pro klienty SPC jsme připravili tři setkání (květen/červen 2018), při kterých se postupně nachystáme na to, co je možná v prvních dnech školy potká. Bližší informace naleznete v letáčku …

Vloženo dne 3. 5. 2018.

 


 

Světový den autismu

2. duben se stal Světovým dnem autismu a jako uznání tohoto dne jsme podpořili osvětu autismu i u nás v SPC.

Vloženo dne 4. 4. 2018.

 


 

Setkání rodičů dětí s PAS

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás ozvat na dvě setkání rodičů dětí s PAS. Cílem skupinového setkání je zejména sdílení zkušeností s ostatními rodiči, prarodiči, pečovateli, kteří se spolupodílí na výchově a vzdělávání dětí. S ohledem na vysoký zájem ze strany rodičů budou setkání dvě:

    • setkání pro rodiče dětí s PAS v MŠ, popř. s novou dg. na ZŠ – 24. 4. 2018 – pozvánka
  • setkání rodičů dětí s PAS v běžné ZŠ – 15. 5. 2018 – pozvánka

S ohledem na pracovní i osobní povinnosti rodičů je možnost si vybrat jeden ze dvou navržených časů setkání – 9,30 – 11,00 hod., popř. 15,30 – 17,00 hod.

Vloženo dne 3. 4. 2018.

 


 

Setkání – Naděje

Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání s Mgr. Monikou Augustinovou, která pracuje v NNO Naděje, která poskytuje péči o klienty se zdravotním postižením po ukončení školní docházky (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, chráněné bydlení a další služby). Setkání proběhne 17.4.2018 v 16,00 hod. v prostorách našeho SPC. (pozvánka Naděje)

Vloženo dne 20. 3. 2018.


 

Metodické setkání

Vážení pedagogové,

dovolujeme si vás pozvat na metodické setkání pedagogických pracovníků na téma: „Práce se žákem s poruchou autistického spektra v ZŠ, SŠ„, které se bude konat 23.1.2018.

Vloženo dne 14.1. 2018.

 


 

Formuláře a dokumenty

Vážení pedagogové,

v záložce Formuláře a dokumenty jsme pro vás připravili aktuální verzi formulářů IVP.

Vloženo dne 27. 11. 2017.

 


 

Nabídka skupinových setkání

Vážení rodiče,

oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Bližší informace naleznete zde…

Vloženo dne 10. 11. 2017.

 


 

Metodická setkání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

opět jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí:

Vloženo dne 9. 11. 2017.

 


 

Metodická setkání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku seminářů, zaměřených za vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhnou 20. 9., 27. 9. a 3. 10. 2017 a budou se věnovat tématům blíže specifikovaným v příloze zde.

Návratku k metodickému setkání pedagogických pracovníků naleznete na zde.

Vloženo dne 11. 9. 2017.

 


 

Tým SPC Zlín, Středová posílili noví kolegové Mgr. Marcela Bartošíková a Mgr. Ivo Říha. Přejeme jim hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty

Vloženo dne 4. 9. 2017.

 


 

Setkání rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání rodičů dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Setkání se bude konat v úterý 2. května 2017 v našem SPC. Těšíme se na setkání. Více informací naleznete v pozvánce zde: Pozvánka na setkání rodičů 2.5.2017

Vloženo dne 4. 4. 2017.

 


 

Setkání rodičů dětí a žáků s tělesným postižením

Vážení rodiče,

zveme vás na neformální setkání rodičů dětí, žáků a studentů s tělesným postižením „Spolupráce rodiny a školy při vzdělávání“. Setkání se bude konat 20.3.2017 v 16,30 hod.                                                                                                                                     Vloženo dne 19. 3. 2017.

 


 

2. dubna se koná Světový den porozumění autismu (World Austism Awareness Day) 

Připojte se s námi, více naleznete na stránkách: http://denautismuzlin.4fan.cz/

 


 

Metodická setkání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

máme pro Vás a pedagogické pracovníky škol, ve kterých jsou vzděláváni děti, žáci a studenti – klienti našeho SPC, nabídku metodických setkání.

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, termín 11. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-11-1-2017-ms

Práce se žákem/studentem s poruchou autistického spektra v ZŠ a SŠ, termín 16. 1. 2017, pozvánka zde: pozvanka-16-1-2017-zs-a-ss

Vloženo dne 13. 12. 2016.

 


 

Pozvánka na skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností

Vážení rodiče, oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Základní podmínkou pro přijetí dítěte do skupiny je schopnost pracovat ve skupině.

Více informací zde: pozvanka-na-skupinove-nsd-2016.

 


 

Vzor IVP v MŠ

Milé paní učitelky,

rádi bychom Vás inspirovali při psaní IVP. Předkládáme vám jeden velmi pěkně zpracovaný Individuální vzdělávací plán pro MŠ – dítě s PAS.

vzor-ivp-pro-ms-dite-s-autismem

 


Společné vzdělávání

V praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č.  82/2015 Sb naleznete  zde

Vloženo dne 6. 9. 2016.

 


 

Metodická podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty pracoviště Uherské Hradiště. V termínu od 21. 9. 2016 a 22. 9. 2016  budou probíhat na pracovišti Uherské Hradiště semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP  

Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP-21.9.2016 UH IVP-22.9.2016 UH

Vloženo dne 6. 9. 2016.

 


 

Tým SPC Zlín, Středová posílila nová kolegyně MgA. et Mgr. Lenka Tomm. Přejeme hodně spokojených klientů. Více viz. kontakty.

Vloženo dne 2. 9. 2016.

 


 

Kurz Portage

Ve dnech 12. 9. 2016 – 14. 9. 2016 se v SPC Zlín, Středová uskuteční kurz PORTAGE pro pedagogické pracovníky poradenských zařízení a speciálních škol.

Vloženo dne 2. 9. 2016.

 


 

Metodická podpora při vypracování IVP

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rádi bychom nabídli metodickou podporu při vypracovávání IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou našimi klienty. V termínu od 19.9. do 23.9.2016 budou opět probíhat v SPC semináře a workshopy v dopoledních i odpoledních hodinách týkající se problematiky IVP. Při účasti na semináři budou mít pedagogové možnost konzultovat IVP s garanty integrace – speciálními pedagogy SPC. Vzorové formuláře IVP najdete zde: formuláře IVP

Pozvánky s návratkami na jednotlivé termíny: IVP- 19.9.2016 IVP- 20.9.2016 IVP- 21.9.2016 IVP- 22.9.2016 IVP- 23.9.2016

Vloženo dne 2. 9. 2016.

Odstavec