Stravování

Pro naši školu platí hlavní jídlo z daného jídelního lístku.

Dodatek