Kroužky 2019/2020


Začínáme 1.10. 2019

Končíme  31.5. 2020


Keramika, rukodělný

(Pondělí, 12.50 -13.30 hod.)

( E. Kašpárková)


Muzikoterapie

(Úterý, 12.50 -13.30 hod., 1x 14 dnů)

(B. Takáčová)


Hudební

(Úterý, 12.50 -13.30 hod., 1x 14 dnů)

(B. Takáčová, E. Kašpárková)


Pohybový

(Středa, 12.50 -13.30 hod.)

(B. Takáčová, V. Sieglová)

Protahovací a relaxační cvičení

(Čtvrtek, 12.50 -13.30 hod.)

(B. Takáčová)


Divadelní předplatné nejmladšího diváka

(Bc. I. Hečková, Mgr. D. Škubníková, H. Vlčková)