Rozpočet školy

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet školy na rok 2017