Lidé

Jméno funkce kontakt
Dernie Věra, PaedDr. ředitelka školy a SPC dernie@skola-spc.cz
Baštová Eva, Mgr. zástupkyně ředitelky bastova@skola-spc.cz
Cablíková Michaela, Mgr. vedoucí SPC cablikova@skola-spc.cz
Bartošíková Marcela, Mgr. speciální pedagog v SPC bartosikova@skola-spc.cz
Florová Jana asistentka pedagoga
Fojtů Pavla, Mgr. speciální pedagog
výchovný poradce
Forejtarová Markéta, Mgr. speciální pedagog v SPC forejtarova@skola-spc.cz
Hečková Iveta, Bc. vychovatelka v ŠD
asistentka pedagoga
Horáková Hana, Mgr. speciální pedagog
školní logoped
Hradilová Helena, Bc. vychovatelka v ŠD
rehabilitační pracovnice
Hutěčka Michal, Mgr. Bc. speciální pedagog hutecka@skola-spc.cz
ICT metodik a koordinátor
webmaster
Kašpárková Eva, DiS. asistentka pedagoga
Krul Miloš asistent pedagoga krul@skola-spc.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Kučerová Pavla asistentka pedagoga
Machů Markéta samost. referentka machu@skola-spc.cz
Majerová Radka, Bc. sociální pracovnice v SPC spc@skola-spc.cz
individuální výuka žáků na PC
Nevřivá Jana, Mgr. speciální pedagog
Okrajková Eva uklizečka
Opravilová Lenka, Mgr. speciální pedagog v SPC opravilova@skola-spc.cz
Říha Ivo, Mgr. speciální pedagog v SPC riha@skola-spc.cz
Sieglová Vladislava, Mgr. asistentka pedagoga
vychovatelka v ŠD
Slováková Petra, Mgr. speciální pedagog v SPC slovakova@skola-spc.cz
krajský koordinátor péče o děti s PAS
Stráská Helena, Mgr. speciální pedagog v SPC straska@skola-spc.cz
Šimíková Ivana asistentka pedagoga
Šimlík Pavel školník
Škubníková Dagmar, Mgr. speciální pedagog
Štefanková Eva asistentka pedagoga
Štěpánková Zuzana, Mgr. speciální pedagog
metodik prevence
Takáčová Blanka asistentka pedagoga
Tomm Lenka, MgA et Mgr. speciální pedagog v SPC tomm@skola-spc.cz
Vaculíková Zuzana, PhDr. Mgr. psycholog v SPC vaculikova@skola-spc.cz
Valentová Ludmila asistentka pedagoga
Vlčková Hana asistentka pedagoga
Vosmíková Zuzana vedoucí vychovatelka  v ŠD
asistentka pedagoga
Zálešáková Milana, Mgr. speciální pedagog