Nabídka pro pedagogy

METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA

  • Odborné konzultace s pedagogickými pracovníky v terénu (MŠ, MŠ speciální, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ, VOŠ, stacionáře, atd.) nebo ambulantně v SPC.
  • Tvorba podpůrných opatření realizovaných při vzdělávání žáka, které jsou nutné pro úspěšné zvládnutí školní docházky.
  • Informační a poradenské služby při individuální integraci dítěte, vytváření doporučení asistenta pedagoga, stanovení míry podpory, doporučení konkrétních kompenzačních pomůcek.
  • Metodická činnost pro pedagogické pracovníky (například podpora při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu, využití metodiky strukturovaného učení při výuce, úpravy v organizaci vzdělávání, úprava prostředí, využívání speciálních vyučovacích pomůcek, atd.).
  • Speciálně pedagogické centrum pravidelně nabízí ředitelům a pedagogům běžných i speciálních MŠ, ZŠ i SŠ možnost odborných přednášek, seminářů a pracovních setkání.

Nabídka pro II. pololetí školního roku 2017/2018

  • Seminář – Práce asistenta pedagoga u žáka s PAS na 1. stupni ZŠ
  • Pracovní setkání pedagogů, kteří na ZŠ pracují s žákem s PAS
  • další semináře pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ

Konkrétní termíny nabídky pracovních setkání a seminářů naleznete na webu SPC v aktualitách. 

 

Pozn. Kurzy, semináře a setkání pedagogických pracovníků jsou určeny pouze pro pedagogy, kteří pracují s klienty SPC Zlín Středová.